Siirry suoraan sisältöön

Suostumukseesi perustuva henkilötietojesi käsittely sopeutumisvalmennuskurssien yhteydessä

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys järjestää sopeutumisvalmennus- ja virkistyskursseja. Sopeutumisvalmennuskursseja tuetaan Veikkauksen voitoilla. Toimintaa ohjaa ja valvoo Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys kerää, käsittelee ja käyttää sinusta henkilötietoja, joiden avulla olet tunnistettavissa. Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on osallistujien valinta sopeutumisvalmennus- ja virkistyskursseille.

Henkilötietojesi käsittely perustuu hakemuksessa allekirjoituksellasi vahvistamaasi suostumukseen. Henkilötietosi tallennetaan sopeutumisvalmennus- ja virkistyskurssihakemusten rekisteriin. Rekisterin ylläpidosta on laadittu tietosuojaseloste.

Henkilötietojasi säilytetään 6 vuoden ajan. Säilytysaika perustuu Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen asettamiin sopeutumisvalmennustoimintaa koskeviin avustusehtoihin.

Osallistujavalintaa varten sinulta pyydetään kurssikohtaisessa hakemuksessa seuraavat henkilötiedot: nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä sähköposti. Lisäksi pyydetään kuvaus tämänhetkisestä elämäntilanteesta, syöpäsairautta ja yleistä terveyttä koskevat tiedot, käytössä olevat apuvälineet, allergiat, odotukset kurssilta sekä aikaisempi osallistuminen vastaaville kursseille. Pari- ja perhekursseille osallistuvilta läheiseltä kysytään nimi, syntymävuosi, osoite, puhelinnumero sekä odotukset kurssilta. Tietoja ei luovuteta pääsääntöisesti eteenpäin. Kurssikeskuksessa järjestettävien kurssien osallistujien nimi- ja erityisruokavaliotiedot ilmoitetaan tarvittaessa kurssikeskukseen.

Hakemuksessa antamiasi henkilö- ym. tietoja käsittelevät vain ne henkilöt, joilla on työnsä puolesta siihen oikeus. Hakemuksen käsittelijöitä sitoo vaitiolovelvollisuus. Paperiset hakemuslomakkeet säilytetään lukollisissa kaapeissa tilassa, jossa on kulunvalvonta. Kaapin avaimet ja avainten käyttöoikeus on vain nimetyillä henkilöillä, joita sitoo vaitiolovelvollisuus. Sähköisesti toimitetut hakemuslomakkeet on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Sinulla on oikeus:

  • peruuttaa suostumus henkilötietojesi käsittelyyn
  • päästä omiin henkilötietoihin
  • tietojen oikaisemiseen
  • tietojen poistamiseen
  • käsittelyn rajoittamiseen
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Voit käyttää oikeuksiasi ensisijaisesti kirjallisena sähköpostitse tai postitse tai henkilökohtaisena käyntinä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksessä. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys toimittaa vastaukset antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai osoitteeseen. Sinulla on myös oikeus kannella tietosuoja-asetuksen rikkomuksesta valvontaviranomaiselle: Tietosuojavaltuutetun toimisto, PL 800, 00521 Helsinki, käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, Helsinki, puhelinvaihde: 029 566 6700, sähköposti: tietosuoja(at)om.fi.

Henkilötietojesi käsittelyn yhteydessä ei harjoiteta automaattista päätöksentekoa eikä profilointia.

Rekisterinpitäjä: Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen Pohjois-Savon Syöpäyhdistys Kuninkaankatu 23 B 70100 Kuopio, 050 561 8511, pirjo.airaksinen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi