Saattohoitotyön kehittäminen

Syövästä huolimatta, inhimillinen ja arvokas elämä. Osa hyvää elämää on hyvä kuolema. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys laajentaa tulevien vuosien aikana tukeaan saattohoidon kehittämiseen Pohjois-Savon alueella.

Aino Väänäsen rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Pohjois-Savon alueen saattohoitotoimintaa. Rahasto myöntää avustuksia saattohoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Lisäksi se myöntää apurahoja saattohoitotutkimukseen, sekä syöpätautien ehkäisemiseen ja hoitoon liittyvään tutkimustyöhön.

Rahaston hoitokunta on päättänyt vuonna 2017 keskittää avustukset seuraaviin kohteisiin:

  • saattohoitoyksiköiden hankinnat
  • saattohoidon kotihoidon tukeminen
  • saattohoidon vapaaehtoistyön tukeminen
  • saattohoidossa olevien potilaiden läheisten tukeminen
  • saattohoitokoulutuksen tukeminen
  • opinnäytetöiden tukeminen

Avustushakemuksia ja lisätietoa rahaston toiminnasta saa toiminnanjohtaja Pirjo Airaksiselta.
Yhteystiedot

Pohjois-Savon saattohoitorahasto

Olvi-Säätiö lahjoitti vuonna 2016 Pohjois-Savon Syöpäyhdistykselle 200 000 euroa. Lahjoitus mahdollistaa saattohoidon kehittämisen Pohjois-Savon alueella. Tavoitteena on tukea saattohoidossa olevia ihmisiä läheisineen. Toiminnan alku on mahdollistunut lahjoituksen avulla. Työn jatkuvuus pohjautuu myös tulevaisuudessa lahjoituksiin.

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksessä toimii Pohjois-Savon saattohoitorahasto, jonka toiminnan tarkoituksena on kehittää Pohjois-Savon alueen saattohoitoa.

Saattohoitoa kehitetään käynnistämällä saattohoidon vapaaehtoistoiminta ja järjestämällä koulutusta saattohoitotyötä tekeville terveydenhuollon ammattilaisille. Saattohoitorahasto voi myöntää avustuksia saattohoidossa tarvittavien välineiden hankintaan.

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksessä toimii saattohoidon kehittämiskoordinaattori Jenni Iso-Pietilä. Hänet tavoittaa jenni.iso-pietila@pohjois-savonsyopayhdistys.fi tai p. 044 241 5191

Rahoitusta voi hakea muun muassa kipupumpun hankintaan, erikoispatjoihin ja asento- sekä tyhjiötyynyihin.

Pohjois-Savon saattohoitorahaston hoitokunta tekee päätöksen hakemuksen perusteella.

Saattohoidon avustushakemus

Ohje kipupumpun hankintaan

Seuraava rahaston kokous to 11.1.2018. Avustushakemukset tulee toimittaa yhdistykselle ma 8.1. mennessä.

Yksittäiset saattohoidon koulutusavustukset haetaan Aino Väänäsen rahastosta.

Jos haluat lahjoittaa saattohoidon kehittämiseen ota yhteyttä Pirjo Airaksiseen.

Yhteystiedot