Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen rahastot jakavat avustuksia eri elämäntilanteissa oleville syöpään sairastuneille.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan tuki

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnalta voi hakea harkinnanvaraista, ensiavun kaltaista taloudellista tukea syöpäsairauden aiheuttamiin kustannuksiin. Avustus on kertaluontoinen.

Sitä voi hakea pääsääntöisesti:

 • Pohjois-Savossa asuva
 • 1960-luvulla tai sen jälkeen syntynyt
 • yksinasuva, jonka tulot ovat alle 15 000 € vuodessa
 • puolison kanssa asuva, joiden tulot yhteensä ovat alle 25 000 € vuodessa
 • lisäksi huomioon otetaan huollettavana olevat lapset ja asumismenot

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • selvitys tämänhetkisistä tuloista, jos tulot ovat ratkaisevasti muuttuneet edellisestä verotuksesta
 • veroviranomaisen antama selvitys viimeksi suoritetusta verotuksesta
 • halutessaan hakija voi tehdä liitteeksi vapaamuotoisen lisäselvityksen avustuspäätöksen perusteiksi

Sosiaalitoimikunnan avustushakemus

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Sosiaalitoimikunta
Kuninkaankatu 23 B
70100 Kuopio

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto

Hakuaikaa 22.2.2021 asti

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto avustaa vähävaraisia syöpäpotilaita. Syöpää sairastava, vähävarainen aikuinen voi hakea rahastosta harkinnanvaraista, ensiavun luonteista taloudellista tukea. Vuonna 2020 avustus on 300 €.

Avustus voidaan myöntää Pohjois-Savossa asuvalle syöpäpotilaalle, joka on

1. ikääntynyt

 • pääsääntöisesti 1950-luvulla tai sitä ennen syntynyt
 • harkinnanvaraisesti voidaan avustaa myös nuorempia

JA

2. vähävarainen

 • yksinasuva, jonka tulot ovat alle 15.000 € vuodessa
 • puolison kanssa asuva, jonka tulot yhteensä ovat alle 25.000 € vuodessa
 • lisäksi huomioon otetaan huollettavana olevat lapset ja asumismenot

Rytkösen rahaston avustushakemus

Avustushakemuksen saa myös Kuopion yliopistollisen sairaalan sosiaalityöntekijöiltä.

Hakemuksen liitteenä on oltava todistus hakijan ja tarvittaessa hänen puolisonsa tuloista.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Erkki ja Maija Rytkösen rahasto
Kuninkaankatu 23B
70100 Kuopio

Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee rahaston hoitokunta kokouksessaan. Hoitokunnan seuraava kokoontuminen on 25.2.2021. Hakemusten tulee olla jätetty toimistolle noin 4 päivää ennen kokoontumista. Päätöksestä tiedotetaan kullekin hakijalle henkilökohtaisella kirjeellä.

 

K.O. Kauppisen rahasto

Hakuaikaa 22.2.2021 asti

K.O. Kauppisen rahastosta voi hakea harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen aikuinen kerran kalenterivuodessa. Vuonna 2020 perusavustus on 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €.

 Avustus voidaan myöntää Pohjois-Savossa asuvalle syöpäpotilaalle, joka on

 • täysi-ikäinen ja 60-luvulla tai sen jälkeen syntynyt

JA

 • pienituloinen, jolla on huollettavia
 • yksinhuoltaja, jonka tulot ovat alle 20.000 € vuodessa
 • puolison kanssa asuva, joilla tulot yhteensä ovat alle 35.000 € vuodessa

Avustusta haetaan täyttämällä anomuslomake:

Avustushakemus Kauppisen rahasto (Word tiedosto)

Avustushakemus Kauppisen rahasto (PDF tiedosto)

Anomus liitteineen palautetaan osoitteella:
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
K.O. Kauppisen rahasto
Kuninkaankatu 23 B, 70100 Kuopio

Lisätietoja 017 – 580 1801, 050 – 561 8511

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan tuki

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita syöpäpotilaita.

Hakuohjeet

 • Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen
 • Hautauskustannuksiin ei myönnetä tukea
 • Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran
 • Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa
 • Sairaalan sosiaalityöntekijä kirjaa hakemukseen tiedot hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Hakemukseen ei liitetä muita liitteitä

Lisätietoa saa sairaalan sosiaalityöntekijältä ja Syöpäjärjestöt -sivustolta.

Lapsisyöpäpotilaiden ja heidän perheidensä avustukset

Avustuksia voi hakea myös lapsisyöpäpotilaille ja heidän perheilleen. Avustuksilla tuetaan perheiden taloutta sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa.

Lue lisää lapsisyöpäpotilaiden avustuksista

Virkistysraha

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen potilasjäsenet voivat lisäksi hakea virkistysrahaa. Sitä maksetaan sairaalan tai poliklinikan hoitopäivien perusteella.

Tutustu tarkemmin miten virkitysrahaa haetaan Jäsenedut

Saattohoidon avustukset

Aino Väänäsen rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Pohjois-Savon alueen saattohoitotoimintaa. Rahasto myöntää avustuksia saattohoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Lisäksi se myöntää apurahoja saattohoitotutkimukseen, sekä syöpätautien ehkäisemiseen ja hoitoon liittyvään tutkimustyöhön.

Rahaston hoitokunta on päättänyt vuonna 2020 keskittää avustukset seuraaviin kohteisiin:

 • saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän läheisten tukeminen
 • saattohoitoyksiköiden hankinnat
 • saattohoidon kotihoidon tukeminen
 • saattohoidon vapaaehtoistyön tukeminen
 • saattohoitokoulutuksen tukeminen

Avustushakemuksia ja lisätietoa rahaston toiminnasta saa toiminnanjohtaja Pirjo Airaksiselta.
Yhteystiedot