Siirry suoraan sisältöön

Avustukset

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen rahastot jakavat avustuksia eri elämäntilanteissa oleville syöpään sairastuneille.

Seuraava avustusten käsittelypäivä (ellei toisin mainita) on 30.8.2023 ja hakemusten toivotaan olevan toimistolla viimeistään 4 päivää sitä ennen.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan tuki

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnalta voi hakea harkinnanvaraista, ensiavun kaltaista taloudellista tukea syöpäsairauden aiheuttamiin kustannuksiin. Avustuksen voi saada kerran vuodessa.

Avustus voidaan myöntää Pohjois-Savossa asuvalle syöpäpotilaalle, joka on
1) alle 60-vuotias
JA
2) vähävarainen
– yksinasuvalle, jonka tulot ovat alle 15.000 € vuodessa ja
– puolison kanssa asuvalle, jonka tulot yhteensä ovat alle 25.000 € vuodessa

Hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • selvitys tämänhetkisistä tuloista, jos tulot ovat ratkaisevasti muuttuneet edellisestä verotuksesta
 • puolison vuositulo
 • veroviranomaisen antama selvitys viimeksi suoritetusta verotuksesta
 • halutessaan hakija voi tehdä liitteeksi vapaamuotoisen lisäselvityksen avustuspäätöksen perusteiksi

Sosiaalitoimikunnan hakemuslomake

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Sosiaalitoimikunta
Kuninkaankatu 23 B
70100 Kuopio

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto avustaa vähävaraisia syöpäpotilaita. Syöpää sairastava, vähävarainen aikuinen voi hakea rahastosta harkinnanvaraista, ensiavun luonteista taloudellista tukea. Vuonna 2022 avustus on 300 €.

Avustus voidaan myöntää Pohjois-Savossa asuvalle syöpäpotilaalle, joka on
1) ikääntynyt
– 60 vuotta täyttänyt
JA
2) vähävarainen
– yksinasuvalle, jonka tulot ovat alle 15.000 € vuodessa ja
– puolison kanssa asuvalle, jonka tulot yhteensä ovat alle 25.000 € vuodessa

Erkki ja Maija Rytkösen rahaston hakemuslomake

Avustushakemuksen saa myös Kuopion yliopistollisen sairaalan sosiaalityöntekijöiltä.

Hakemuksen liitteenä on oltava todistus hakijan ja tarvittaessa hänen puolisonsa tuloista.

Hakemus liitteineen palautetaan osoitteella:
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
Erkki ja Maija Rytkösen rahasto
Kuninkaankatu 23B
70100 Kuopio

Päätöksen avustuksen myöntämisestä tekee rahaston hoitokunta kokouksessaan. Päätöksestä tiedotetaan kullekin hakijalle henkilökohtaisella kirjeellä.

K.O. Kauppisen rahasto

K.O. Kauppisen rahastosta voi hakea harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen aikuinen, jolla on huollettavia, kerran kalenterivuodessa. Vuonna 2022 perusavustus on 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €.

Avustus voidaan myöntää Pohjois-Savossa asuvalle syöpäpotilaalle, joka on

 • täysi-ikäinen ja 60-luvulla tai sen jälkeen syntynyt
  JA
 • pienituloinen, jolla on huollettavia
 • yksinhuoltaja, jonka tulot ovat alle 20.000 € vuodessa
 • puolison kanssa asuva, joilla tulot yhteensä ovat alle 35.000 € vuodessa

Avustusta haetaan täyttämällä anomuslomake:

Avustushakemus-Kauppisen-rahasto2021 (Word tiedosto)

Avustushakemus-Kauppisen-rahasto2021 (Pdf-tiedosto)

Anomus liitteineen palautetaan osoitteella:
Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
K.O. Kauppisen rahasto
Kuninkaankatu 23 B, 70100 Kuopio

Lisätietoja 017 – 580 1801, 050 – 561 8511

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunnan tuki

Suomen Syöpäyhdistyksen sosiaalitoimikunta tukee taloudellisiin vaikeuksiin joutuneita syöpäpotilaita.

Hakuohjeet

 • Tukea myönnetään syöpäsairauden tai siihen liittyvän virkistystoiminnan aiheuttamien kulujen kattamiseen
 • Hautauskustannuksiin ei myönnetä tukea
 • Tukea myönnetään samalle hakijalle pääsääntöisesti kerran
 • Hakija täyttää hakemuksen yhdessä hoitavan sairaalan sosiaalityöntekijän kanssa
 • Sairaalan sosiaalityöntekijä kirjaa hakemukseen tiedot hakijan taloudellisesta tilanteesta
 • Hakemukseen ei liitetä muita liitteitä

Lisätietoa saa sairaalan sosiaalityöntekijältä ja Syöpäjärjestöt -sivustolta.

Lapsisyöpäpotilaiden ja heidän perheidensä avustukset

Avustuksia voi hakea myös lapsisyöpäpotilaille ja heidän perheilleen. Avustuksilla tuetaan perheiden taloutta sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa.

Lue lisää lapsisyöpäpotilaiden avustuksista

Virkistysraha

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen potilasjäsenet voivat hakea virkistysrahaa. Sitä maksetaan sairaalan tai poliklinikan hoitopäivien perusteella.

 • 3 €:n virkistysrahan/vrk syöpähoidon ajalta, enintään 20 vrk/hlö/vuosi
  • virkistysrahaa haetaan lomakkeella, jonka saa pyydettäessä sairaalasta siltä osastolta, jossa hoito on tapahtunut. Lomakkeen voit tulostaa myös tästä linkistä: Virkistysrahahakemus 2022 (pdf)
  • korvausta tulee hakea kuuden kuukauden kuluessa hoitotapahtumasta
  • jäsenyyden on oltava voimassa hoidon aikana. Oikeus virkistysrahaan syntyy välittömästi jäsenmaksun kirjauduttua yhdistyksen tilille. Jos et ole jäsen, liity jäseneksi täällä: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/jasenyys/liity-jaseneksi/

Saattohoidon avustukset

Aino Väänäsen rahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea Pohjois-Savon alueen saattohoitotoimintaa. Rahasto myöntää avustuksia saattohoitotyöhön ja sen kehittämiseen. Lisäksi se myöntää apurahoja saattohoitotutkimukseen, sekä syöpätautien ehkäisemiseen ja hoitoon liittyvään tutkimustyöhön.

Rahaston hoitokunta on päättänyt vuonna 2021 keskittää avustukset seuraaviin kohteisiin:

 • saattohoidossa olevien potilaiden ja heidän läheisten tukeminen
 • saattohoitoyksiköiden hankinnat
 • saattohoidon kotihoidon tukeminen
 • saattohoidon vapaaehtoistyön tukeminen
 • saattohoitokoulutuksen tukeminen

Avustushakemuksia ja lisätietoa rahaston toiminnasta saa vt. toiminnanjohtaja Heidi Kolehmaiselta
Yhteystiedot