Siirry suoraan sisältöön

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen

Syövän ehkäisy sekä terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ovat ydintehtäviämme. Tarjoamme terveysneuvontaa syövän ehkäisemiseksi ja edistämme sairastuneiden hyvinvointia.

Ohjaamme ja neuvomme terveellisiin elintapoihin ja viestimme siitä. Ohjaamalla ihmisiä elintapamuutoksiin voimme ehkäistä syöpään sairastumista ja lisätä sairastuneiden hyvinvointia. Viestimällä ja tiedottamalla seulonnoista, edistämme syövän varhaista toteamista.

Yhdistyksemme osallistuu laaja-alaisesti Pohjois-Savon alueella terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen yhteistyöryhmiin ja -hankkeisiin.
Teemme yhteistyötä mm. julkisen terveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, kuntien, kaupunkien, oppilaitosten ja yhdistysten kanssa.

Aiheita ovat:

 • Seulonnoista tiedottaminen ja kertominen
 • Syövän perinnöllisyysneuvonnasta tiedottaminen
 • Nikotiinittomuuden edistäminen
 • Muihin elintapoihin liittyvät teemat:
  • Liikunta
  • Ravitsemus
  • Aurinkosuojaus
  • Rintojen ja kivesten omatoimisen tarkkailun ohjeistaminen

Ohjaamme ja neuvomme:

Nikotiiniton urheilu

Suomen Syöpäyhdistys tuotti syksyllä 2020 yhteistyössä urheilutoimijoiden sekä EHYT ry:n ja Olympiakomitean kanssa Nuuskaton urheilu -toimintamallin. ​Uusien nikotiinituotteiden kuten nikotiinipussien ja sähkötupakan yleistymisen myötä toimintamalli on muuttunut Nikotiiniton urheilu -toimintamalliksi alkuvuodesta 2024 ja toimintamallia jalkautetaan Pohjois-Savossa junioriurheiluseuroihin. Nikotiiniton urheilu -toimintamallilla lisätään urheiluseuratoimijoiden tietoutta nikotiinin haitoista ja siihen liittyvistä ilmiöistä, vahvistetaan motivaatiota nikotiinittomuuden edistämiseen.

Lisäksi annamme tukea puheeksiottoon; millä tavalla nikotiinituotteista puhutaan lapsille ja nuorille, varsinkin jos käyttöä ilmenee ja tarjotaan työkaluja nikotiinittoman urheiluympäristön edistämiseen. Urheiluseurat ovat keskeisessä roolissa edistämässä lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia, joten haluamme tukea valmentajia ja seuratoiminnassa olevia aikuisia nikotiinittomuuden edistämiseen.

Haluatteko ottaa toimintamallin käyttöön omassa seurassanne? Ota yhteyttä: anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p.044 523 6996

LUE LISÄÄ Nuuskaton urheilu -toimintamallin toteuttamisesta Pohjois-Savossa(linkki verkkosivuille)

 


 

LUE LISÄÄ Nikotiinittomuuden edistämistyöstä neuvoloiden kanssa(linkki verkkosivuille)

LUE LISÄÄ Lasten aurinkosuojautumisesta (linkki verkkosivuille)

LUE LISÄÄ: Materiaalia ohjauksen tueksi varhaiskasvatukselle ja perheille (linkki verkkosivuille)

Lisätietoa syövän ehkäisystä Syöpäjärjestöjen Ilman syöpää sivustolta:

www.ilmansyopaa.fi