Siirry suoraan sisältöön

Tutkimusapurahat

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys jakaa apurahoja Itä-Suomen alueella tehtävään syöpätutkimukseen.

Savon Syöpärahaston apurahat

Savon Syöpärahasto on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteydessä toimiva apurahoja jakava rahasto, joka tukee syöpätutkimuksen tekemistä Pohjois-Savon alueella ja Itä-Suomen yliopistossa. Apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti väitöskirjatutkimusta tekeville tai väitelleille nuorille syöpätutkijoille.  Apurahajärjestelmän kautta tulleet hakemukset otetaan käsittelyyn apurahoista päätettäessä.

Savon Syöpärahaston 40-vuotisjuhlavuoden 2022 apurahojen haku tapahtuu ajalla 31.8.–28.9.2022 klo 16.00 mennessä. Sen jälkeen jätettyjä hakemuksia ei käsitellä. Varoja jaetaan yhtenä tai useampana apurahana Savon Syöpärahaston 40-vuotisjuhlavuotena 2022 yhteensä enintään 60.000 €.

Apurahahakemukset jätetään sähköisesti osoitteessa https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/

Lisätietoja saa sähköisestä järjestelmästä, soittamalla numeroon 050- 561 8511 arkipäivisin klo 9–15 välillä tai laittamalla viestiä heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi

 

The Savo Cancer Fund is a fund operating in connection with the Cancer Society of North Savo that distributes grants to support cancer research in the North Savo region and at the University of Eastern Finland. The grants are mainly intended for young cancer researchers who are carrying out PhD studies or have recently completed their dissertation. Applications received through the grant system are taken into consideration when deciding on grants. Here is the link to the grant system https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/

The application for grants for Savo Cancer Fund’s 40th anniversary year 2022 takes place between August 31 and September 28, 2022 by 4:00 p.m. Applications sent after the grant period will not be accepted. Funds will be distributed as one or more grants in the Savo Cancer Fund’s 40th anniversary year in 2022, up to a total of €60,000.

If you have problems applying, please contact Heidi Kolehmainen, heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi.

Kuopiossa 31.8.2022 Savon Syöpärahaston hoitokunta

 

Sirkku Heikkisen rahastosta jaettavat apurahat

Jaetut apurahat kevät 2021 ja 2022

 

Sirkku Heikkisen rahaston opinnäytetyöhön tarkoitettu apuraha ilmoitetaan haettavaksi ajalla 20.3.–14.4.2023 klo 16.00 mennessä.                          

Opiskelijat voivat hakea apurahaa Sirkku Heikkisen rahastosta ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin.

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä syöpäsairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon, kuntoutukseen tai hoitotyön kehittämiseen laajasti ajateltuna.

Hakijan tulee opiskella Pohjois-Savon alueella toimivassa ammattikorkeakoulussa.

Sirkku Heikkisen rahastosta jaettavien apurahojen haku tapahtuu ajalla 20.3.–14.4.2023. Apurahan suuruus voi olla enimmillään 5.000 euroa.

Hakemus tehdään netissä osoitteessa https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/

Hakemukseen liitetään hyväksytty opinnäytetyön tai kehittämistyön suunnitelma. Opinnäytetyön ohjaajan / työelämä edustajan suositus vaaditaan liitteeksi hakemukseen.

Apurahalautakunta tekee päätöksen myönnettävistä kevään 2023 apurahoista huhtikuun loppuun mennessä ja tieto lähetetään kullekin hakijalle.

 

Lisätietoja antaa Heidi Kolehmainen, heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi, puh. 050 561 8511

 

Jaetut apurahat

Jaetut tutkimusapurahat 2018

Jaetut tutkimusapurahat 2019

Jaetut tutkimusapurahat 2020

Jaetut tutkimusapurahat 2022