Siirry suoraan sisältöön

SIRKKU HEIKKISEN RAHASTOSTA JAETUT APURAHAT 2021 JA 2022

Sirkku Heikkisen rahasto myöntää apurahoja ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin.

Kevät 2022

Sirkku Heikkisen rahastosta jaettiin ammattikorkeakoulun apuraha kevään 2021 haussa Emma Jauhiaiselle ja Annu Kääriäiselle yhteensä 600 e opinnäytetyöhön ”Kuntoilusuunnitelma syöpää sairastavalle hoitojen aikana ja jälkeen”.

Kevät 2021

Ylempiin ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin myönnettiin kaksi henkilökohtaista tutkimusapurahaa

  • Riikka Nuutinen 4.000 € ”Hoitajien ja lääkäreiden asenteet kivunhoidosta erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla – kyselytutkimus”
  • Taija Hukkanen 2.000 € ”Kantasolujen tuottamien vesikkelien vaikutus syöpäsolujen hyaluronaanin tuotantoon”

sekä ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön

  • Nea Virtanen ja Roosa Toropainen yhteensä 4.000 € ”The Effect of Exercise on Chemotherapy Related Fatigue”

Kaikki apurahan saaneet opiskelevat Savonia ammattikorkeakoulussa. Apuraha myönnetään henkilökohtaiseksi apurahaksi tulon menetyksiä korvaamaan tutkimusta tehdessä. Pääsääntöisesti apurahaa ei myönnetä tutkimusvälineiden hankintaan. Myöntöpäätöstä tehdessä painotetaan erikoisesti tutkimuksen hyödyllisyyttä, realistisuutta ja tieteellisyyttä.

 

Lisätietoja antaa Heidi Kolehmainen, heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi tai puhelin 050 561 8511.