Syöpäpotilaiden ja läheisten neuvonta

Sairaanhoitajamme antaa henkilökohtaista ja ammattitaitoista neuvontaa vastaanotolla, puhelimitse tai sähköpostilla. Ota yhteyttä!

Vertaistuki

Syöpään sairastunut tarvitsee kaiken mahdollisen tuen. Joskus kuunteleva korva ja myötätunto ovat tärkeintä, mitä sairastunut saa.

Kuntoutus

Syöpä on raskas sairaus. Syövästä toipuminen ja sairauden kanssa elämään oppiminen vaatii voimia. Siksi sairastuneet voivat tarvita kuntoutusta. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys tukee potilaan kuntoutumista muun muassa tarjoamalla kuntoutuskursseja.

Terveyden edistäminen

Syövän ehkäisy ja terveyden edistäminen ovat ydintehtäviämme. Tarjoamme terveysneuvontaa syövän ehkäisemiseksi ja jo sairastuneiden auttamiseksi.

Tupakoinnin lopettaminen

Tupakoimattomuus on tehokkain tapa ehkäistä syöpää.

Periytyvyysneuvonta

Perinnöllisyysneuvonnan tarkoituksena on selvittää, onko henkilöllä perinnöllinen syöpäalttius eli tavallista suurempi riski sairastua syöpään. Nykyarvioiden mukaan perinnöllinen alttius liittyy vain pieneen osaan eli noin kymmeneen prosenttiin tavallisista syövistä.

Luomitarkastukset

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen neuvontahoitaja tekee ihomuutosten ja luomien tarkastuksia aikuisille.

Saattohoidon tuki

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen saattohoidon vapaaehtoisen tehtävänä on olla sairaan vierellä silloin, kun aikaa ei enää ole paljon. Saattohoidon vapaaehtoiset täydentävät läheisten ja ammattilaisten antamaa tukea sairastavan elämän loppuvaiheessa.

Tietoa syövästä

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä -sivustolle on koottu luotettavaa tietoa syövästä, sen hoidoista ja Syöpäjärjestöjen palveluista.

Rintaproteesi

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksestä rintasyöpään sairastunut voi saada rintaproteesin. Jokainen rintaleikattu on oikeutettu maksuttomaan rintaproteesiin.

Potilasoppaat ja -verkostot

Suomen Syöpäpotilaat ylläpitää kattavaa ja ajanmukaista potilasopasvalikoimaa sekä valtakunnallista potilasverkostotoimintaa.