Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta

Kun lapsiperheen vanhempi tai lapsi sairastuu syöpään, voi koko perheen arki muuttua. Äidin, isän tai lapsen syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. Monet vanhemmat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken.

Syöpäyhdistyksen tarjoamien palvelujen tavoitteena on hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta. Palveluilla tuetaan perheiden selviytymistä arjesta sekä ylläpidetään ja edistetään koko perheen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Kaikista palveluista, kursseista ja tapahtumista saat lisätietoja lapsiperhepalveluiden koordinaattorilta: Minna Enqvist, minna.enqvist(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p. 044 7497 533.

Vertaistuki

Vertaistukiryhmä syöpään sairastuneille vanhemmille. Ryhmä kokoontuu Kuopion toimistolla joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo 13-15. Tapaamispäivät ovat 28.4., 26.5. ja 30.6. Mahdollisuus myös etäosallistumiseen. Ryhmässä pääset jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa.

Kuopus on Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen syöpään sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä oma kerho, jonka tavoitteena on tarjota perheille mukavaa yhdessä oloa ja virkistystä. Myös Sylva järjestää vertaistukea syöpään sairastuneille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Fuck Cancer kahvit on tarkoitettu nuorille aikuisille, jotka ovat sairastuneet syöpään 18-35 vuotiaana ja jotka kaipaavat vertaistuellista rentoa tekemistä muiden saman kokeneiden kanssa.

Vertaistukihenkilö

Saman sairauden läpikäynyt osaa tietyissä tilanteissa parhaiten auttaa toista sairastunutta ja hänen läheistään. Vertaistukihenkilöt auttavat sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään voimia ja keinoja elää sairauden kanssa. Vertaistukihenkilöt ovat joko itse sairastaneet syövän tai he ovat sairastuneen läheisiä.

Siivouspalvelu

Siivousapuun on oikeutettu pohjoissavolainen perhe, jossa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää. Perhe voi saada siivouspalvelua 3 h kerrallaan 1 – 4 kertaa kalenterivuoden aikana. Siivouspalvelun tavoitteena on tukea perheen arjessa jaksamista silloin kun voimavarat ovat vähissä.

Lyhytterapia

Syöpäjärjestöt tarjoavat etämuotoista lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka kokevat mielialansa laskeneen tai olonsa ahdistuneeksi tai elämäntilanteensa kuormittavaksi.

Terapiaan voit osallistua yksin tai läheistesi kanssa. Terapeutit keskustelevat kanssasi etäyhteydellä Microsoft Teamsilla tai puhelimitse. Vastaanottojen määrä voi vaihdella yksilöllisen tarpeesi mukaan 1–5 tapaamiskerran välillä. Palvelu on sinulle maksutonta.

Palvelu perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Se tarkoittaa terapeuttista keskustelua, joka rakentuu sinun henkilökohtaisille tavoitteillesi. Terapiassa painotetaan voimavarojesi löytämistä sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suuntaamista ongelmien sijaan. Terapian avulla sinulla on mahdollisuus löytää uutta ratkaisukeskeistä näkökulmaa tilanteeseesi. Seurannassa keskitytään onnistumisiin sekä myönteisiin muutoksiin. Tavoitteiden saavuttamisessa oma osallisuus ja toimijuus on keskeisintä, jota terapialla halutaan tukea.

Avustukset

Perheet, joissa lapsi sairastaa syöpää:

Juho-Pekka Salorannan muistorahasto avustaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän perheitään. Tarkoituksena on tukea perheiden taloutta sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa.

LUE lisää osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/avustukset-lapsisyopapotilaille/

Perheet, joissa vanhempi sairastaa syöpää:

K.O. Kauppisen rahastosta voi hakea harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen aikuinen kerran kalenterivuodessa. Vuonna 2021 perusavustus on 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €.

LUE lisää osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/avustukset-syopapotilaille/

Lapset puheeksi –keskusteluajat

Miten tukea lasta tai nuorta, kun perheenjäsen sairastaa syöpää? Moni vanhempi kokee huolta lasten voinnista, kun perheenjäsen sairastaa syöpää. Mielessä risteilee kysymyksiä siitä, miten lapset reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen, miten sairastuminen vaikuttaa heihin ja miten vanhempana olisi hyvä toimia.

Maksuttomassa Lapset puheeksi -keskustelussa pohditaan yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ammattilaisen kanssa lapsen tai nuoren elämäntilannetta syövän muuttaessa perheen arkea. Yhteinen tavoite keskustelussa on perheen toimiva arki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen syövästä huolimatta.

Lapset puheeksi -keskustelu antaa

  • tietoa, miten tukea lasta syövän muuttamassa elämäntilanteessa.
  • tukea koko perheelle käsitellä syöpään liittyviä ajatuksia ja tunteita.
  • keinoja ja rohkeutta, miten keskustella lapsen kanssa syöpään liittyvistä asioista.
  • tukea vanhemman omaan jaksamiseen sekä vanhemmuuteen.

Kurssit ja tapahtumat

Kurssit:

Keho voimavarana syksy 2021
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kurssi-keho-voimavarana-tanssi-ja-liikepainotteinen-avokurssi-2021/

Tunneyhteyden vahvistaminen parisuhteessa syksy 2021
https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/tunneyhteyden-vahvistaminen-parisuhteessa-kurssi/

Sosiaalinen media

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen perhepalveluiden tavoitteena on koota perheitä hyödyttäviä palveluita ja tiedottaa niistä sosiaalisen median kautta. Ota siis seurantaan

https://www.facebook.com/kokemusonvoimakohtiunelmia

https://www.facebook.com/Kuopuskerho

https://www.instagram.com/kokemusonvoimakohtiunelmia/

Oppaat

Julkiset ja yhdistysten tarjoamat palvelut

Syöpäyhdistyksen lisäksi perheen on mahdollista saada tukea julkiselta sektorilta ja muista järjestöistä. Olemme koonneet tietoa lapsiperheille suunnatuista palveluista Pohjois-Savon alueella.

Pohjois-Savon palveluntarjonta lapsiperheille

Yhteystiedot

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
perhetyön koordinaattori Minna Enqvist
minna.enqvist(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p. 044 7497 533