Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta

Kun lapsiperheen vanhempi tai lapsi sairastuu syöpään, voi koko perheen arki muuttua. Äidin, isän tai lapsen syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. Monet vanhemmat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken.

Syöpäyhdistyksen tarjoamien palvelujen tavoitteena on hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta. Palveluilla tuetaan perheiden selviytymistä arjesta sekä ylläpidetään ja edistetään koko perheen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

(Huom. yhteystiedot videon teon jälkeen muuttuneet)

Keskustelutuki

Perhepalveluiden koordinaattoriin voit ottaa yhteyttä kun tuntuu, että syöpäyhdistyksen ammattilaisen antama keskustelutuki voi olla tarpeen.

Moni vanhempi kokee huolta lasten voinnista, kun perheenjäsen sairastaa syöpää. Mielessä risteilee kysymyksiä siitä, miten lapset reagoivat muuttuneeseen tilanteeseen, miten sairastuminen vaikuttaa heihin ja miten vanhempana olisi hyvä toimia. On tärkeää, että lasten hyvinvointiin liittyvät tarpeet tunnistetaan ja koko perhettä tuetaan, sillä se lisää lasten hyvinvointia ja vahvistaa vanhempien vanhemmuutta sairauden keskellä.

Hyödynnämme keskustelutuessa Toimiva lapsi & perhe -menetelmiin kuuluvaa Lapset puheeksi -keskustelua, jossa pohditaan yhdessä Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ammattilaisen kanssa lapsen tai nuoren elämäntilannetta syövän muuttaessa perheen arkea. Yhteinen tavoite keskustelussa on perheen toimiva arki ja hyvinvoinnin ylläpitäminen syövästä huolimatta.

Lapset puheeksi -keskustelu antaa

  • tietoa, miten tukea lasta syövän muuttamassa elämäntilanteessa.
  • tukea koko perheelle käsitellä syöpään liittyviä ajatuksia ja tunteita.
  • keinoja ja rohkeutta, miten keskustella lapsen kanssa syöpään liittyvistä asioista.
  • tukea vanhemman omaan jaksamiseen sekä vanhemmuuteen.

Vertaistuki

Saman sairauden läpikäynyt osaa tietyissä tilanteissa parhaiten auttaa toista sairastunutta ja hänen läheistään. Vertaistukihenkilöt auttavat sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään voimia ja keinoja elää sairauden kanssa. Vertaistukihenkilöt ovat joko itse sairastaneet syövän tai he ovat sairastuneen läheisiä.

Vertaistukipyynnöt: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/neuvonta-ja-tuki/vertaistuki/

Kuopus on Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen syöpään sairastuneiden lasten ja heidän perheidensä oma kerho, jonka tavoitteena on tarjota perheille mukavaa yhdessä oloa ja virkistystä. Myös Sylva järjestää vertaistukea syöpään sairastuneille lapsille ja nuorille sekä heidän perheilleen.

Avustukset

Perheet, joissa lapsi sairastaa syöpää:

Juho-Pekka Salorannan muistorahasto avustaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän perheitään. Tarkoituksena on tukea perheiden taloutta sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa.

LUE lisää osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/avustukset-lapsisyopapotilaille/

Perheet, joissa vanhempi sairastaa syöpää:

K.O. Kauppisen rahastosta voi hakea harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen aikuinen kerran kalenterivuodessa. Vuonna 2021 perusavustus on 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €.

LUE lisää osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/avustukset-syopapotilaille/

Kurssit ja tapahtumat

Ei tulevia tapahtumia

Sosiaalinen media

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen perhepalveluiden tavoitteena on koota perheitä hyödyttäviä palveluita ja tiedottaa niistä sosiaalisen median kautta. Ota siis seurantaan

https://www.facebook.com/pohjoissavonsyopayhdistys

https://www.facebook.com/Kuopuskerho

https://www.instagram.com/pohjois_savon_syopayhdistys

Oppaat

Julkiset ja yhdistysten tarjoamat palvelut

Syöpäyhdistyksen lisäksi perheen on mahdollista saada tukea julkiselta sektorilta ja muista järjestöistä. Olemme koonneet tietoa lapsiperheille suunnatuista palveluista Pohjois-Savon alueella.

Pohjois-Savon palveluntarjonta lapsiperheille

Yhteystiedot

Perhepalveluiden koordinaattori Sari Nousiainen
044 749 7533
sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi