Siirry suoraan sisältöön

Julkiset ja muiden yhdistysten tarjoamat palvelut perheille

Usein lapsiperhe, jonka arjessa vanhemman syöpä on mukana, tarvitsisi monenlaista tukea ja virkistystä. Haastavan arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot. 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

0-12-vuotiaiden lasten perheille, kun on huolta mm. lapsen tunne-elämään, käyttäytymiseen, kehitykseen tai omaan vanhemmuuteen liittyvissä pulmissa. https://www.kuopio.fi/kasvatus-ja-perheneuvola
 

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa https://www.kuopio.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu-ja-sosiaalinen-tuki 

MLL Kaveritoiminta 

Vapaaehtoiset koulutetut aikuiset toimivat 4-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tukena arjessa kaveritaitoja harjoitellen, yksinäisyyttä ehkäisten ja mieluista vapaa-ajan puuhaa keksien. Osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua, eli lapsella/ nuorella ei saa olla lastensuojeluasiakkuutta. Maksuton toimintamuoto.
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/toimintamuodot/tukihenkilot/kaveritoiminta/ 

Kerhotoiminta 

Kaupungista löytyy perhekerhoja, vauvakerhoja, päiväkerhoja, äiti-lapsikerhoja, liikuntakerhoja, isä-lapsikerhoja, päiväkerhoja, tyttökerhoja – jokaiselle omansa. 

Lue lisää Kuopion kaupungin tarjoamasta kerhotoiminnasta Peda.netistä. https://peda.net/kuopio/varhaiskasvatus/leikkitoiminta/kerhotoiminta 

MLL Kuopion paikallisyhdistys https://kuopio.mll.fi/ 

Tutustu Kuopion ev.lut. seurakuntien tarjoamaan kerhotoimintaan. https://www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/lapset-ja-perheet 

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut 

Osana oppilashuolto kuraattori- ja psykologipalvelut huolehtivat esikoululaisten ja koululaisten oppimisesta ja hyvinvoinnista. 

https://www.kuopio.fi/psykologit-ja-kuraattorit 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Tilapäistä perheen arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelua annetaan, kun perheessä on akuutti konkreettisen tuen tarve. Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytaikaista perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Palvelu voi olla lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista, sekä vanhempien ohjausta ja neuvontaa. 

https://www.kuopio.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu-ja-sosiaalinen-tuki 

Lomakotitoiminta – Pelastakaa lapset ry


Lomakotitoiminta tarjoaa lapsille omaa lomaa ja virkistystä loma-aikoina, jos perheellä ei ole mahdollisuutta yhteiseen lomaan.
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lomakodit/ 

Mieskaveri – Kuopion ensikotiyhdistys  

Vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille. 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/vanhemmuus/#Mies_kaverit 

Perhekahvilat 

Vanhemmat, mummit ja kummit voivat yhdessä lasten kanssa osallistua erilaisiin vertaistukeen perustuviin kahviloihin, jotka kokoontuvat ympäri kaupunkia eri aikaan viikossa. 

MLL Kuopion paikallisyhdistys– https://kuopio.mll.fi/toiminta/ 

Kuopion ensikotiyhdistys– https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/vanhemmuus/#perhe_kahvila 

Perhekummitoiminta – MLL Järvi-Suomen piiri 

Perheet, jotka kaipaavat arkeensa tukea ja aikuista ihmistä ilman ammattityöntarvetta, hyötyvät maksuttomasta perhekummitoiminnasta. https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/tukea-lapselle-nuorelle-ja-perheell/ 

Tilapäishoito 

Kaupunki tarjoaa tilapäishoitoa kotona hoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. Lue lisää kaupungin varhaiskasvatuksen palveluista. https://www.kuopio.fi/kunnallinen-paivahoito 

 

Tukea harrastustoimintaan 

Pelastakaa Lapset ry

Eväitä Elämälle-ohjelmalta voi hakea taloudellisesta tukea lapsen harrastusvälineisiin, tunti- tai kausimaksuihin. http://kuopio.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/ 

Hope 

Hope jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä. https://hopeyhdistys.fi/ 

Sos– Lapsikylä  

Mahdollista hakea tukea 7-17 -vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. 

https://www.unelmista.fi/ 

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta 

Vapaaehtoisia tukihenkilöitä lapselle ja nuorelle tai tukiperheitä lapsille ja heidän perheilleen.  

Kuopiolaisissa perheissä on paljon lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tuekseen vierellä kulkevan turvallisen ja luotettavan aikuisen kodin ulkopuolelta. Lapsella tai nuorella voi tällöin olla elämässään esimerkiksi sellaisia haasteita, joita on vaikea ratkoa oman vanhemman kanssa. https://www.kuopio.fi/tukihenkilotoiminta 

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot. https://www.kuopio.fi/tukiperhetoiminta