Siirry suoraan sisältöön

Toiminta

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys on vuonna 1959 perustettu terveysjärjestö. Olemme Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenjärjestö ja osa Syöpäjärjestöjä.

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys tekee työtä

  • syöpään sairastuneiden ja heidän läheistensä tukemiseksi
  • syöpätautien ennaltaehkäisemiseksi ja
  • syöpätutkimuksen edistämiseksi.

Yhdistyksen palvelut täydentävät julkisen sektorin palveluita. Pohjois-Savon Syöpäyhdistys tekee tiivistä yhteistyötä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa.

Toimistomme sijaitsee Kuopiossa, mutta paikallisosastomme järjestävät toimintaa koko Pohjois-Savon alueella.

Tutustu paikallisosastojen toimintaan

Tutustu yhdistyksen vuosikertomuksiin ja muihin materiaaleihin

Tutustu yhdistyksen hallitukseen  

Tutustu yhdistyksen sijoitusvaliokuntaan

Tutustu yhdistyksen toimikuntiin

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimintaa rahoitetaan

  • jäsenmaksuilla
  • lahjoituksilla, avustuksilla ja testamenteilla
  • STEA:n kohdennetuilla avustuksilla
  • Syöpäsäätiön tuella
  • yhdistyksen omalla varainhankinnalla

 

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen palvelut    

Terveyden edistäminen:

Yhdistys tarjoaa terveysneuvontaa ja opastaa syövän varhaistoteamisessa ja ennaltaehkäisyssä

Terveyden edistäminen

 

Potilaiden ja läheisten neuvonta:

Yhdistyksen sairaanhoitaja auttaa ja neuvoo syöpäpotilaita sekä heidän läheisiään.

Potilaiden ja läheisten neuvonta

 

Kuntoutus:

Tarjoamme sairastuneille sopeutumisvalmennuskursseja ja muuta tukea kuntoutumiseen.

Kuntoutus

 

Vertaistuki:

Yhdistys välittää vertaistukihenkilöitä sairastuneille ja heidän läheisilleen. Tukihenkilöt auttavat selviytymään sairauden kanssa. Yhdistys järjestää myös vertaistukiryhmiä.

Vertaistuki

 

Avustukset ja apurahat:

Yhdistyksellä on useita rahastoja, joista jaetaan avustuksia syöpäpotilaille ja apurahoja syöpätutkimukseen.

 

Tietoa syövästä:

Syöpäjärjestöjen Kaikki syövästä-sivustolle on koottu ajankohtaista tietoa syövästä ja sen hoidosta.

 

Potilasoppaat:

Suomen Syöpäpotilaat ylläpitää potilasoppaita eri aiheista. Oppaiden avulla tuetaan syöpäpotilaita ja heidän läheisiään tarjoamalla asiallista ja ymmärrettävää tietoa. Osa oppaista käsittelee jotain tiettyä syöpää, osa keskittyy syövän ja sen hoidon aiheuttamiin erityiskysymyksiin.

Tutustu potilasoppaisiin Syöpäpotilaat ry:n nettisivulta

 

Tietosuojaselosteet

Jäsenrekisterin tietosuojaseloste

Periytyvyysneuvonnan tietosuojaseloste

Rintaproteesien tietosuojaseloste

Keskustelutukirekisterin tietosuojaseloste

Kurssien tietosuojaseloste

Tukihenkilötoiminnan tietosuojaseloste

Vapaaehtoistoiminnan tietosuojaseloste

Vertaisryhmien tietosuojaseloste