Siirry suoraan sisältöön

Taloudellinen tuki syöpää sairastaville

Syöpää sairastavien lasten perheille

Pohjoissavolaiset perheet voivat saada avustusta lapsen syöpäsairaudesta aiheutuneisiin kustannuksiin Juho-Pekka Salorannan muistorahastosta. Avustuksen myöntää rahaston hoitokunta hakemuksen perusteella.

 

Rahaston hoitokunnan jäseniä olivat

Pekka Saloranta, puheenjohtaja

Sirkku Saarelainen, varapuheenjohtaja

Päivi Itkonen

Saara Juvakka

Päivi Kallunki-Saesmaa

Minna Kovanen

Jouni Pesola

Elina Salkolahti

Pyry Saloranta

Rahaston sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen.

 

Syöpään sairastuneiden lasten perheitä avustettiin vuonna 2018 seuraavasti:

  • alkuavustukset lapsen sairastuessa tai sairauden uusiessa á 350 €                         yhteensä 6 kpl, 2.100 € (700 € eli 2 kpl)
  • syöpäsairauden hoidosta aiheutuneet muut kulut

– sairaalahoito- ja poliklinikkamaksut 3.748,80 (3.858,90)

– matka-avustukset 1.796,60 (2.230,16)

– pysäköinti 950,10 (1.190,60)

– muut avustukset 3.516,08 (3.876,93)

Avustuksia maksettiin yhteensä 12.111,58 € (11.856,59).

Avustus maksetaan hakemuksen perusteella ja Lasten syöpätautien osastolta saa ohjeistusta avustuksen hakemiseen.

 

Rahasto omistaa Valkeisenkatu 10 – 12:ssa asuntolan, jossa pitkästä matkasta syövän hoidossa olevien lasten perheet voivat yöpyä maksutta. Lisäksi perheiden on ollut mahdollista majoittua vuokralla olevaan asuntoon Mailatiellä. Yöpymisiä asuntoloissa oli 348 kpl, kun edellisenä vuonna yöpymisiä oli 1061 kpl.

Rahaston tarkoituksena on sääntöjen mukaan toimia sopivin menetelmin syöpään sairastuneiden lasten hoitohenkilökunnan tukena. Kertomusvuonna tuettiin hoitohenkilö-kunnan osallistumista Nobos -kongerenssiin 980 eurolla. Lisäksi Kuopus-kerhon toimintaa tuettiin 1.000 eurolla.

 

Syöpää sairastaville vähävaraisille ikääntyneille henkilöille

Erkki ja Maija Rytkösen rahasto tukee ikääntyneitä vähävaraisia Pohjois-Savossa asuvia syöpäpotilaita, jotka täyttävät seuraavat kriteerit

  • ikääntynyt
  • pääsääntöisesti 50-luvulla tai sitä ennen syntynyt
  • harkinnanvaraisesti voidaan avustaa myös nuorempia ja
  • vähävarainen
  • yksinasuvalle, jonka tulot ovat alle 15.000 € vuodessa ja
  • puolison kanssa asuvalle, jonka tulot yhteensä ovat alle 25.000 € vuodessa

Avustuksen suuruus oli 250 € € ja se myönnettiin 43 henkilölle (ed. vuonna 300 € ja 53 kpl).  Lisäksi sääntöjen mukaisesti lahjoitettiin 1.472 € Kirkon Ulkomaanavun kautta peruskouluikäisten koulutushankkeeseen Pohjois-Keniassa.

Rahaston hoitokunnan jäseniä olivat

Tuula Kyyhkynen, puheenjohtaja

Leena Iivanainen

Maija-Leena Leskinen

Elina Salkolahti

Maarit Savolainen

Rahaston sihteerinä toimi yhdistyksen toiminnanjohtaja Pirjo Airaksinen.

 

Syöpää sairastaville vähävaraisille aikuisille, jotka eivät ole ikääntyneitä

Sosiaalitoimikunta myönsi hakemuksesta avustuksia henkilöille, jotka eivät täyttäneet Erkki ja Maija Rytkösen rahaston kriteereitä ikänsä puolesta. Sosiaalitoimikunnalla on kuitenkin harkinnan mahdollisuus myöntää avustus henkilölle, jolla on siihen hälyttävä tarve.