Siirry suoraan sisältöön

Nuoret aikuiset – juhlavuotemme keskiössä

Pirkko Kouri

Pirkko Kouri

Meidän 60-vuotisjuhlavuotta vietetään eri tilaisuuksissa vuoden aikana. Kohderyhmäksi valitsimme nuoret aikuiset, jotka sairastavat tai ovat sairastaneet syöpää. Tarkastellaan lyhyesti, miten ylipäätään suomalaiset nuoret aikuiset voivat.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) julkaisi nyt keväällä FinTerveys 2017 –väestötutkimuksen, jossa esitellään nuorten aikuisten terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät tulokset.  Tutkimuksen otos sisälsi 598 miestä ja 564 naista (iältään 18–29-vuotiaita).  Hyvä asia on se, että tutkimuksessa reilu 80% nuorista aikuisista arvioivat terveytensä ja elämänlaatunsa hyväksi.

Pitkäaikaisista sairauksista tai terveysongelmista raportoi miehistä viidennes ja naisista kolmannes. Huomioitavaa on, että pitkäaikaissairauksien riskitekijät olivat nuorilla aikuisilla melko yleisiä. Ylipainoisia tai lihavia oli lähes puolet nuorista miehistä ja naisista kolmannes, heidän painoindeksinsä oli vähintään 25 kg/m2. Lihavuuden raja-arvon painoindeksi on vähintään 30 kg/m2, ylitti vajaa viidennes ryhmästä. Mitattuna kohonnut verenpaine oli varsin yleinen (14 prosentilla), erityisesti nuorilla miehillä.

Vaikka tupakoimattomuuden eduista on kauan kerrottu, joka kymmenes tupakoi päivittäin. Tupakkasavukkeiden käytön lisäksi on yleistynyt nuuskan ja sähkösavukkeiden käyttö. Tutkimuksen mukaan yli viidennes nuorista miehistä ja yli kymmenesosa naisista käytti jotain tupakkatuotetta tai sähkösavukkeita päivittäin.

Ruokavaliossa kiinnittää huomion se, että tuoreiden kasvisten syönti on huolestuttavan vähäistä: vain seitsemän prosenttia nuorista miehistä ja 18 prosenttia naisista syö tuoreita kasviksia useita kertoja päivässä.

Hyvä asia on se, että valta osa nuorista aikuisista liikkuu vapaa-ajallaan. Tutkimuksen mukaan kohtuukuormitteista tai rasittavaa vapaa-ajan liikuntaa harrasti viikoittain kolme neljästä nuoresta aikuisesta. Liikunnan vastapainona toimii lepo ja uni.

Alle kymmenesosa nuorista aikuisista nukkui vain enintään kuusi tuntia vuorokaudessa.  Kaikkiaan tutkimus vahvisti myös sen asian, että huolenaiheena on huonojen elintapojen kasautuminen samoille ihmisille. Tarvitaan monimuotoista ’terveysohjausta’, sopivien terveyttä ja hyvinvointia tukevien menetelmin käyttöä.

Pohjois-Savon syöpäyhdistys palvelee syöpään sairastuneita ja heidän läheisiä ja on mukana ihmisen ’syöpäpolussa’ ammattilaisten ohella. Syöpäsairaudet koskettavat monia ikään katsomatta. Ylipäätään noin joka kolmas sairastuu elämänsä aikana syöpään Suomessa.

Syöpäsairaudet ovat edelleen yleisin kuolemansyy heti verenkiertoelinten sairauksien jälkeen – lähes joka viidennen suomalaisen kuolinsyy on pahanlaatuinen kasvain. Yhä useampi syöpä on kuitenkin parannettavissa, kiitos tutkimus-ja kehittämistyön sekä korkealaatuisten että jatkuvasti kehittyvien syöpähoitojen. Lisäksi asenne syöpään on muuttunut avoimeksi: uskalletaan puhua asiasta.

Syövät ovat yleisesti ottaen harvinaisia alle 35-vuotiailla nuorilla ja nuorilla aikuisilla. Joka vuosi noin 80 nuorta eli 15–19-vuotiasta sairastuu syöpään, mutta heistä toipuu yli 90 prosenttia. Nuoreksi aikuiseksi määritellään puolestaan nykyään 18–35-vuotiaat. Tässä ikäryhmässä uusien syöpätapauksien määrä on keskimäärin 700 tapausta vuodessa ja myös tässä ikäryhmässä tavallisimmat syövät ovat hyvin pitkälti parannettavissa.

Nuori aikuisikä on elämänvaihe, johon liittyy monia muutoksia, kuten itsenäistyminen ja ’aikuisuuteen astuminen’, opiskelun aloittaminen ja päättäminen, työelämään siirtyminen, parisuhteen solmiminen ja perheen perustaminen. Syöpään sairastuminen vaikuttaa jokaisella elämänalueella ja syöpäyhdistys haluaa tukea ja auttaa nuorta aikuista syöpään sairastunutta järjestämällä avointa, matalan kynnyksen toimintaa.

Yhdistys mm. välittää vertaistukea, järjestää vertaistukitapahtumia, vapaamuotoisia tapaamisia ja Fuck Cancer -tapahtumia. Yhdistys haluaa avoimesti kuulla, mitä tarpeita ja toiveita on sairastuneella sekä hänen läheisillään. Yhteinen tavoitteemme on, että syöpään sairastunut ja hänen läheisensä voivat mahdollisimman hyvin voimia kysyvässä elämäntilanteessa.

Kenenkään ei tarvitse olla yksin. Kutsun syöpään sairastunutta ja hänen läheisiään toimintaamme mukaan, jotta saamme yhdessä rakennettua ja toteutettua tavoitteellista ja voimaannuttavaa toimintaa. Ottakaa yhteyttä meihin sähköpostilla toimisto@pohjois-savonsyopayhdistys.fi tai puhelimella 017 580 1801.

Pirkko Kouri, TtT, Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja