Siirry suoraan sisältöön

Osaaminen ja vapaaehtoistoiminta

Pirkko Kouri

Pirkko Kouri

Vapaaehtoistyötä tekee joka kolmas suomalainen ja vuoden aikana tehdyn vapaaehtoistyön määrä nousee yhteensä yli 170 000 henkilötyövuoteen, mikä on aivan mahtavaa. Vapaaehtoistyön määrän kasvaessa samaan aikaan on huomattu, että monet haluavat edelleen sitoutua pidempikestoiseen ja säännölliseen toimintaan. Vapaaehtoistoimintaan osallistuva toimii joko epämuodollisesti tai osallistuu yhdistyksen tai muun tahon organisoimaan toimintaan vapaasta tahdostaan ilman palkkaa tai palkkiota. Lisäksi toiminnan hyöty kohdistuu usein vapaaehtoisen oman perheen tai ystäväpiirin ulkopuolelle. Tosin Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen (PSY) vapaaehtoisten joukossa on paljon syöpää läheltä kokeneita toimijoita. Yhdistyksemme kehittää uusia mahdollisuuksia osallistua vapaaehtoistyöhön ja sosiaalinen media mahdollistaa aivan uusia tapoja auttaa ja toimia.

Vaikka yhä useampi selviää syövästä, vielä riittää tehtävää sekä terveydenhuollossa että sitä tukevassa vapaaehtoistoiminnassa. Uusien vapaaehtoisten löytäminen ja olemassa olevien pitäminen on haasteellista, koska jäsenistömme ikääntyy. Syöpäyhdistyksen vapaaehtoistyössä hankitaan osaamista, josta on hyötyä niin yksilölle, syöpäsairaalle ja hänen läheisilleen sekä koko alueelle.

Mitä sitten meillä yhdistyksessä tehdään? Oheisessa luettelossa on esimerkkejä: auttaminen, talkootyö, varainhankinta, erilaisten tapahtumien järjestely- ja toimitsijatehtävät, neuvonta ja vaikuttamistyö, ryhmän ohjaaminen esim. teatterissa käynti, ystävä- ja tukihenkilötoiminta, kuljetustehtävät, erilaiset kehittämistehtävät ja osallistuminen projekteihin, esiintyminen mm. muotinäytöksessä, ilmaisu- ja taidetyöt, ruoanvalmistus ja muut keittiötehtävät, tietotekniset tehtävät ja tiedottaminen sekä kirpputorin tehtävät. Jos vapaaehtoisella on omia ideoita toimintaan, ne ovat tervetulleita, sillä haluamme mahdollisimman elävää ja ajassa olevaa monimuotoista vapaaehtoisten toimintaa.

Yksilön menestys ja motivaatio vapaaehtoistyössä riippuvat pitkälti olemassa olevasta osaamisesta, uuden oppimisesta ja asenteista esimerkiksi miten rohkeita tai arkoja olemme tarttumaan eteen tuleviin tilaisuuksiin. Omasta osaamisesta kertominen, näkyväksi tekeminen tai halu oppia uusia asioita auttaa rakentamaan tarvittavaa rohkeutta. Vapaaehtoistyössä tarvitaan todella monenlaista osaamista, sillä tehtävät ovat niin moninaisia.

Vaikka olisi jo työelämän taakse jättänyt, itsensä kehittäminen ja elinikäinen oppiminen on tätä päivää. Jokainen ottaa vastuun omasta osaamisestaan ja sen kehittämisestä. Yhdistys ja vertaiset tarjoavat oppia ja tukea sitä tarvitseville. Ohjataan suunnittelemaan omaa toimintaa ja rohkaistaan toimintaan myös muutoksissa. Meillä on hyviä kokemuksia, kun toiset vapaaehtoiset jakavat edelleen oppimaansa vapaaehtoistyössä. Yksi tärkeä asian on se, että jokainen vapaaehtoinen ottaa toiminnassaan huomioon muut. Tässä auttaa ryhmä- ja tiimityöskentelyn periaatteet, jossa vapaaehtoiset ovat sitoutuneet toimimaan yhteisen päämäärän saavuttamiseksi. Vapaaehtoiset ymmärtävät yhteistyön arvon toiminnassaan ja ottavat yhdessä vastuun eri tehtävien onnistumisesta.

Vielä meillä on paljon tehtävää, joten tarvitsemme kaikki mukaan tekemään vapaaehtoistyötä.

Tule tekemään vapaaehtoisten osaamisesta entistä näkyvämpää!

 

Haluan kiittää kaikkia Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuneita ja toivottaa hyvää syksyä.

Pirkko Kouri, Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja