Siirry suoraan sisältöön

Saata minut -asiantuntijan näkökulma

Annukka Roth

Annukka Roth

Tapasin Lehtola-kodissa Hanna Sepän, syöpätautien erikoislääkärin jolla on palliatiivisen eli oireenmukaisen lääketieteen erityispätevyys. Elämänmatka saattohoitoon alkoi jo varhain, mutta Hannalle oman läheisen 9 kuukautta kestänyt kotisaattohoito vuosia sitten oli tärkeä elämän korkeakoulu – kokemus, josta hän ei edelleenkään vaihtaisi hetkeäkään pois. Se avasi monin tavoin silmät ja syvensi näkökulmia. Samalla se ohjasi lopulta syöpälääkärin saattohoidon maailmaan.

Hanna kertoo, että kohtaaminen on saattohoidossa todella tärkeää. Luottamus on ydinasemassa. Tärkeää on aitous ja rehellisyys. Kohtaamisessa tarvitaan herkkiä tuntosarvia, Hanna kiteyttää. Saattohoitovaiheessa tulisi huomioida mahdollisimman hyvin saattohoidettavan persoona, eletty elämä ja ne juuri itselle tärkeimmät läheiset. Saattohoito mahdollistaa monesti vielä sanoa ja tehdä juuri niitä itse kullekin tärkeitä asioita. Tärkeimpänä varmaankin rakastaa ja hyväksyä ihminen sellaisena kuin on.

Tärkeimpänä kehittämisen kohteena ja suurimpana haasteena tällä hetkellä saattohoidossa hän kokee saattohoito tarvitsevien potilaiden oikea-aikaisen tunnistamisen. Liian myöhään tehdyssä saattohoitopäätöksessä häviävät potilas ja omaiset. Hanna kertoo, että saattohoitoa on kehitetty paljon viimevuosina. Mahdollisimman tasa-arvoinen ja tasalaatuinen saattohoito asuinpaikasta riippumatta tulisi taata kaikille saattohoitoa tarvitseville – tarvittaessa jopa saattohoitolain voimalla.

Kuopiossa Lehtola-kodissa on kodinomainen ympäristö, jossa potilaan tavat ja tottumukset pyritään huomioimaan. Tervetulleita osastolle ovat niin potilaat, läheiset kuin lemmikitkin. Oirelievitys, esimerkiksi kivunhoito, on tärkeässä osassa ja keinoja löytyy onneksi nykypäivänä hyvin. Ruokailua tuetaan niin kauan kuin se on mahdollista. Myös muita yksilöllisiä toiveita ja tapoja otetaan huomioon. Saattohoito ei määritä elinaikaa – eläminen tässä ja nyt on tärkeää. Vaikka Lehtola-kodissa ollaan raskaiden asioiden äärellä, on päämääränä mahdollisimman hyvä elämänlaatu kunkin sen hetkisen tilanteen mukaan. Lehtola-kodissa on läsnä koko tunteiden kirjo – myös iloa ja kiitollisuutta. Koska saattohoidossa tulee vastaan elämän rajallisuus, silloin jäljellä olevat päivät saavat uuden värityksen ja merkityksen.

Parhaimmillaan Hannan mukaan ihminen kokee saattohoidossa olevansa turvassa. Voi luottaa, että saa apua sekä tulee kuulluksi. Elämä on särkyvä ja hauras, mutta samalla kaunis, Hanna sanoo ja tiedän, että tähän lauseeseen on hyvä päättää.

”Saata minut” on Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen kampanja hyvän ja yksilöllisen saattohoidon puolesta. Sinua tarvitaan.

Ohessa oleva kuva on kuvituskuva, joka on samalla myös pieni kurkistus #saataminut -videoon, joka julkaistaan pian. Kuvissa esiintyy videoiden näyttelijät.