Siirry suoraan sisältöön

Teknologia vapaaehtoisen toiminnan tukena

Pirkko Kouri

Pirkko Kouri

Digi-aika. Teknologian tuloa arkeen emme voi estää ja siirtymäaika sähköisiin palveluihin on käynnissä. Tilastokeskus tekee vuosittain selvityksen, jonka mukaan tänä vuonna internetiä käytti 16–89-vuotiaista suomalaisista 89 prosenttia ja osa, 76 prosenttia, monta kertaa päivässä.  Älypuhelimen avulla internetiä käyttää 75 prosenttia väestöstä. Edelleen moni vapaaehtoinen opettelee käyttämään Internetiä muuhunkin kuin pankkiasioiden hoitoon ja haetaan tietoa liittyen itseä kiinnostavista asioista kuten ravinnosta, uniasioista, lääkkeistä, terveydestä ja sairauksista, sekä käytetään sähköpostia että lisääntyvästi sosiaalista mediaa. On tärkeää, että sähköisiä palveluita edistetään vapaaehtoisten ehdoilla. Pohjois-Savon syöpäyhdistys kokee haasteena ja haluaa olla kehittämässä, miten vapaaehtoisten, usein jo ikääntyvien, vapaaehtoistyössä voidaan hyödyntää teknologiaa. Tunnistamme, että teknologiaa käyttöön ottavien vapaaehtoisten on koettava, että sähköiset toiminnat ja asiat tulevat konkreettisesti vapaaehtoisen arjen toimintaan. Käyttöä tukee, jos ihminen löytää teknologian hyödyn ja kokee sähköiset palvelut riittävän helppoina. On muistettava, että meillä on eri tavat oppia ja jokainen oppii omaa tahtiaan teknologian käyttäjäksi, tai sitten ei. Osa omaksuu nopeasti, osa tarvitsee riittävästi aikaa teknologian käyttöönottoon, osa saa läheisiltä apua, ja osa hylkää teknologian liian hankalakäyttöisenä. Ihmisellä on oikeus valita, mitä ’sähköisyyttä’ haluaa osaksi elämäänsä.

Teknologian mukana on tullut paljon uusia, outojakin, sanoja, usein niitä käytetään englanninkielisenä ’finglishinä’ ja se aiheuttaa vaikeuksia hyödyntää käyttöohjeita. Kasvokkain tapahtuva teknologian opetus on tarpeen ja tukee erityisesti ikääntyvän tai vähän teknologiaa tuntevan oppimista. Uuden käyttäjän kannattaa tehdä muistiinpanot, vaikka omin sanoin.   Kuten aiemmin kirjoitin, on tärkeää muistaa, että jokaisella olisi oikeus päättää, millaista teknologiaa käyttää sekä milloin ja mihin tarkoitukseen kukin tarvitsee teknologiaa. Vapaaehtoisena voit vaikuttaa ja esittää, mistä sinulle olisi hyötyä. Yhdistys miettii ja kehittää tulevaisuuden palveluita, jotka voivat olla esimerkiksi terveyden edistämiseen, yksinäisyyden poistamiseen liittyviä virtuaalisia lähiyhteisöjä, verkostoja ja vaikuttamisryhmiä, virkistäytymishetkiä ja eri harjoitustilanteita tai elämyksiä etämatkailun avulla. On huomioitava, että tulevaisuuden kodissa esineet kytketään ’nettiin’ ja esineet viestivät keskenään…Sinun ja minun vaatteet mittaavat elintoimintoja, kokoavat tietoa ja osaavat kertoa niistä oleellisia tietoja. Meille valmistetaan täsmälääkkeita ja -elintarvikkeita. Robottien toiminnat laajenevat kuten lääkkeiden jako, yhteydenottoihin vastaaminen sekä eri toimenpiteissä avustaminen että arjen askareissa tukeminen, jopa puolesta tekeminen. Lääkitystä seurataan, tunnistetaan sairauksia ja etänä voidaan kuvata ihmisen tunnetiloja. Ääniohjaus tulee lisääntymään ja yhteydenotto nopeutumaan. Konkreettista toiminnan parantamista edistävät robottijalat ja kädet, kodinhoitorobotit, ja mukana ovat etäavustajat jne. Teknologian käyttöön liittyy paljon kysymyksiä: tietoturva, intimiteettisuoja, sähköisten palveluiden tasavertainen saatavuus, oma osaaminen ja teknologian käytön harjaannuttaminen.

Maailma ei ole valmis ja meitä kaikkia tarvitaan sitä kehittämään, myös sähköisiä palveluita.

Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen puolesta haluan kiittää kaikkia toimintaamme osallistuneita sähköisen blogin kautta. Ilman teitä vapaaehtoisia ja meidän toimiston väkeä emme olisi toimiva ja kehittyvä yhteisö.

Oikein hyvää Joulua ja Uutta Vuotta 2019.  Ensi vuonna tavataan!

Pirkko Kouri, Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja