Siirry suoraan sisältöön

Tule mukaan – älä jää yksin

Pirkko Kouri

Pirkko Kouri

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen tarkoituksena on ehkäistä syöpää, tuottaa terveysneuvontaa syövän varhaistoteamisen edistämiseksi sekä tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään sairauden eri vaiheissa neuvonta-, ohjaus- ja kuntoutumispalveluiden avulla. Yhdistys välittää vertaistukihenkilöitä ja järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä sekä -tapaamisia. Saattohoidon tukihenkilömme voivat auttaa saattohoidossa olevia ja heidän läheisiään. Parin vuoden ajan Kuopion kaupungin saattohoidon tukiyksikkö, Harjulan sairaalan Lehtola-koti, on toiminut tiiviissä yhteistyössä yhdistyksen kanssa ja yhteistyössä kehitetään saattohoitoa. Lisäksi yhdistyksellä on kaksi saattohoidon kehittämiseksi perustettua rahastoa.

Kansalaisten vapaaehtoista panosta tarvitaan koko ajan ja yhdistys on ohjaamassa vapaaehtoisia sekä tarjoamassa ’vertaisille’ monipuolista koulututusta. Vertaistukihenkilö tukee läsnäolollaan. Saman sairauden läpikäynyt ymmärtää sairauteen liittyviä asioita ja osaa tietyissä tilanteissa parhaiten auttaa toista sairastunutta ja hänen läheistään. Vertaistukihenkilöt auttavat sairastuneita ja heidän läheisiään löytämään voimia ja keinoja elää sairauden kanssa. Vertaistukihenkilöt ovat joko itse sairastaneet syövän tai he ovat sairastuneen läheisiä. Tukihenkilöt ovat tehtäväänsä vapaaehtoisia, koulutettuja ja vaitiololupauksen antaneita. Yhdistyksestä saa tietoa verkkosivuilta, joka kokoaa yhteen paikkaan tietoa ja toimintamahdollisuuksia tai käymällä yhdistyksen tiloissa, Kuninkaankatu 23. Eri tempausten aikana jaamme tietoa pitkin vuotta.

Vapaaehtoistoiminta on omasta halusta lähtevää toisen ihmisen auttamista ja tukemista. Toiminnassa auttaja ja autettava ovat tasa-arvoisia keskenään ja luovat oman erityisen suhteen. Alueellisella yhdistyksellä on 20 paikallisosastoa, jotka järjestävät tapahtumia eri puolilla maakuntaa. Pohjois-Savossa syöpäyhdistyksen toimintaan osallistuu tuhansia ihmisiä.

Vapaaehtoiset antavat vuosittain omasta ajastaan pienestä osallistumishetkestä satoihin tunteihin työhön syöpäpotilaiden ja omaisten hyväksi. Vapaaehtoisena osallistumisen tavat ovat monipuolisia. Osa vapaaehtoisista toimii yhdessä tehtävässä pitkään ja osa haluaa etsiä lyhytaikaisia tai kertaluonteisia tehtäviä oman kiinnostuksen ja jaksamisen mukaan. Vapaaehtoistyön kokeilukin on arvokasta ja antaa vapaaehtoiselle tietoa itsestään ja toisista. Vapaaehtoistyössä voidaan toteuttaa omia toiveita, täydentää omaa osaamista sekä hyödyntää omaa osaamista uusissa yhteyksissä. Vapaaehtoistyön pitää olla tekijälleen merkityksellistä ja elämään sisältöä tuovaa sekä aikataulutettu omaan arkeen. Vapaaehtoistoiminta on usein työtä toisten kanssa ja toisten vuoksi. Vapaaehtoistyötä kokeilevan kannattaa tunnistaa kiinnostuksen kohteet ja samalla tunnistaa omat voimavarat, jottei sitoudu enempää kuin mihin aika ja voimat riittävä. On muistettava, ettei kenenkään ei tarvitse toimia yksin.

Haluan kiittää kaikkia Pohjois-Savon syöpäyhdistyksen vapaaehtoistyöhön osallistuneita ja toivottaa Rauhallista Joulua ja Hyvää Uutta Vuotta.