Siirry suoraan sisältöön

Yhteisöllisyys vapaaehtoistyössä

Pirkko Kouri

Pirkko Kouri

Vapaaehtoistyö tarkoittaa, että ihminen tekee omasta aloitteestaan tai halustaan tehtäviä, mutta ei ole työsuhteessa eikä saa työstään vastiketta. Erikseen on talkootyö, jolla tarkoitetaan korvauksetta tehtävää työtä ja sille on ominaista tietyn työvaiheen tekeminen. Vapaaehtoistoiminnan ydin on ihmisten kanssa tehtävä monimuotoinen yksilö- ja ryhmätoiminta.

Nykyaikana yksilöllisyys korostunut ja yhteiskunnassa lisääntynyt kilpailukeskeisyys ovat löyhentäneet, jopa vähentäneet, sosiaalisia sidoksia ja yhdessä tekemistä. Vastapainoksi tälle kehitykselle paikallinen toiminta ja yhteisöllisyys muodostavat tärkeät voimavarat, joiden merkitys tulevaisuudessa kasvaa.  entisestään kasvavan. Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen toimintasuunnitelmassa 2020 on valittu keskeiseksi teemaksi ”yhteistyöstä voimaa” ja suunnittelemme toimintaa sen mukaan. Yhteisöllisyyttä on johdettava ja tämän koordinointi on yhdistyksen vastuulla.

Vapaaehtoistyössä yhteisöllisyys on yhdessä tekemistä, osallisuutta toimintaan, jonka kokee arvokkaaksi, myös mukavaksi.  Se on yhteistä huolenpitoa ja asioiden hoitoa koko Syöpäyhdistyksen tavoitteiden hyväksi. Aktiivinen toiminta paikallisosastoissa tuo samalla myös elinvoimaa koko alueelliselle yhdistykselle. Keräämme toiminnastamme palautetta ja otamme huomioon eri intressiryhmien tarpeet ja käytettävissä oleva voimavarat. Rinnan kootaan ja arvioidaan resurssit ja tuetaan vapaaehtoisten kyvykkyyttä tehdä sekä toimia yhdessä. Kun vapaaehtoiset ’sopeutuvat positiivisesti’ yhteiseen työhön, niin onnistutaan luomaan ja edelleen vahvistamaan yhteisöllisyyttä. Vapaaehtoisten yhteisö on samalla mahdollisuus ja voimavara riippuen, mitä vapaaehtoinen haluaa. Lisäksi vapaaehtoiset huolehtivat toisistaan, mikä rikastuttaa toimintaa.

Yhdistyksellä on tärkeä rooli, miten se organisoi vapaaehtoisten ohjaamisen ja johtamisen, jotta se tukee yhteisöllistä toimintaa. Hyvä vapaaehtoisten tukeminen ja toiminnan vahvistaminen luo syöpätyöstä vetovoimaisempaa. Tavoitteena on saavuttaa eri-ikäisiä vapaaehtoisia kohtaamaan erilaisia syöpää sairastavien ja heidän läheisten tarpeita.  Juhlavuotemme oli nuorten syöpää sairastavien ja läheisten vuosi, jossa onnistuimme kohtuullisesti sekä saimme nuoria mukaan toimintaan.

Onnistunut toiminta vahvistaa ja sitouttaa entisestään eri työryhmiä ja yksilöitäkin toimimaan syöpätyön edistämisessä. Onnistumista edistää ohjaava johtaminen, jossa jokainen tulee kuulluksi ja jokaisella vapaaehtoisella on annettavaa syöpätyöhön. Yhdistys ottaa huomioon tarpeet ja olemassa olevat resurssit. Näin muodostuu turvallinen pohja edelleen kehittää ja luoda hyvää syöpätyötä eri tavoin. Uutena tulee väistämättä digitaaliset palvelut ja eri sähköiset toiminnan muodot, joita vähitellen otetaan käyttöön. Yhdessä valmistellaan asteittainen muutos, johon vasta luodaan tapoja.

Olen juhlavuotena tavannut jonkin verran meidän jäseniä ja vapaaehtoisia, mutta paljon on jäänyt tapaamatta. Haluan kiittää kaikkia Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen henkilökuntaa, jäseniä, vapaaehtoisia ja yhteistyökumppaneita. Tästä on hyvä jatkaa uudelle vuosikymmenelle 2020.

 

Pirkko Kouri

PSY hallituksen puheenjohtaja