Siirry suoraan sisältöön

Ammattikorkeaopiskelijoille tukea opinnäytetöihin Sirkku Heikkisen rahastosta

Opiskelijat voivat nyt hakea apurahaa Sirkku Heikkisen rahastosta ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin.

Opinnäytetyön aiheen tulee liittyä syöpäsairauksien ennaltaehkäisyyn, hoitoon, kuntoutukseen tai hoitotyön kehittämiseen laajasti ajateltuna. Hakijan tulee opiskella Pohjois-Savon alueella toimivassa ammattikorkeakoulussa.

Ensimmäinen apurahojen hakukierros on ajalla 16.10. – 6.11. 2020. Seuraava hakukierros tulee olemaan maaliskuun 2021 aikana.

Hakemus tehdään netissä osoitteessa https://pohjoissavonsyopayhdistys.apurahat.net/. Hakemukseen liitetään hyväksytty opinnäytetyön tai kehittämistyön suunnitelma.

Apurahan suuruus voi olla enimmillään 5000 euroa. Apuraha voidaan myöntää kyseessä olevan opinnäytetyön ohjaajan suosituksen perusteella.​

Apurahalautakunta tekee päätöksen myönnettävistä apurahoista marraskuun 2020 puolessa välissä.Apurahat jaetaan Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen syyskokouksessa 1.12.2020.

Lisätietoja antaa Pirjo Airaksinen, pirjo.airaksinen@pohjois-savosyopayhdistys.fi. 050 561 8511.