Siirry suoraan sisältöön

Kansallinen syöpätutkimus käynnissä – osallistu ja vaikuta!

Oriola-konserniin kuuluvan Farentan, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Suomen Syöpäpotilaat ry:n yhteistyönä käynnistämässä tutkimuksessa selvitetään kokonaisvaltaisesti syövänhoidon taloudellisia vaikutuksia sekä lääkehoidon vaikutusta potilaan elämään. Potilaat ovat tutkimuksen keskiössä ja pääsevät aktiivisina osapuolina vaikuttamaan, jotta kustannusvaikuttavien syöpähoitojen käyttöönotto Suomessa paranee.

Syövän hoitomuotojen vaikutuksista potilaiden arkipäivään on vähän tietoa ja tästä johtuen suun kautta annosteltavien lääkevalmisteiden markkinoillepääsy Suomeen on Euroopan tasolla hidasta. Lääkkeiden tehokkaamman markkinoillepääsyn tukemiseksi tarvitaan tietoa syövänhoidon kokonaiskustannuksista, aineettomista kustannuksista, kuten potilaan mahdollisesti kokemista elämänlaadun muutoksista / kivusta tai masennuksesta sekä hoidon vaikuttavuudesta. Potilailla on tärkeä rooli ja oikeus osallistua heitä koskevaan tutkimukseen ja päätöksentekoon.

Kansalliseen syöpätutkimukseen tavoitellaan noin 2 000 yli 18-vuotiasta suomalaista potilasta, joilla on diagnosoitu jokin syöpämuoto. Arkivaikuttavuustietoa kerätään Suomen syöpäpotilaat ry:n potilasverkostojen, syöpäjärjestöjen alueellisten yhdistysten ja noin 150 suomalaisen apteekin kautta. Potilaiden raportoiman tiedon ja kansallisten rekistereiden tiedot yhdistävä tutkimusaineisto analysoidaan loppuvuodesta 2019 ja alustavia tuloksia esitellään Suomen Syöpäpotilaat ry:n potilastapahtumissa marraskuussa 2019!

Pääset vastaamaan kyselyyn alta löytyvästä linkistä: https://tutkimus.farenta.net/survey/fill/VV4YCNTJVKEW4TX7WA9TTC3CQ4RRFNMA0/WYQ4Y6CJQGFJDY6ETJPQYFN3ECY7VZNK0/

Tästä löydät osallistujatiedotteen tutkimuksesta (pdf-tiedosto aukeaa uuteen ikkunaan): Osallistujatiedote