Siirry suoraan sisältöön

Kirjoituspyyntö pro gradu -tutkielmaan

Kirjoituspyyntö palliatiivisen hoitolinjauksen aloittaneille henkilöille ja heidän läheisilleen

Opiskelen Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntatieteitä pääaineena sosiaalityö ja olen tekemässä pro gradu-tutkielmaa, joka käsittelee sosiaalityön roolia osana palliatiivista hoitoa. Tutkielman tavoitteena on selvittää potilaan ja läheisten näkökulmasta, mitä sosiaalisia ja taloudellisia haittoja vakava sairastuminen aiheuttaa heille ja miten sairaalassa tarjottava sosiaalityö kykenee näihin haittoihin vastaamaan. Tutkimuksen yhtenä tavoitteena on kehittää sosiaalityön asiantuntijuuden hyödyntämistä osana moniammatillista potilastyötä.

Toivoisin teiltä palliatiivisen hoitolinjauksen aloittaneilta ja/tai teidän läheisiltänne kirjoitelmia tutkielmani aineistoa varten. Kerään kirjoituksilla omakohtaisia kokemuksia teiltä, jotka olette palliatiivisessa hoidossa tai tunnette sitä läheistenne kautta.

Kirjoituksesi voi olla vapaamuotoinen tarina kokemuksistasi, päätä itse miten ja mitä kerrot. Myös kirjoitusten muoto, tyyli ja pituus ovat päätettävissäsi, mutta toivoisin, että ne osittain antaisivat vastauksia seuraaviin kysymyksiin:

Millaisia muutoksia elämässä tapahtui palliatiivisen hoidon aloittamisen jälkeen? Miten sairaus vaikutti taloudellisesti? Mitä sosiaalisia vaikutuksia sillä oli? Mitä muutoksia lähipiirissä tapahtui? Oliko ulkopuolista apua saatavilla helposti?

Minkälaisia kokemuksia sinulla on sairaalaan sosiaalityöstä? Tarjottiinko sinulle mahdollisuus tavata sairaalan sosiaalityöntekijä? Saitko häneltä apua? Jos sait, niin mihin? Millaista muuta apua olisit halunnut sosiaalityöntekijältä? Pääsitkö helposti tapaamaan sairaalan sosiaalityöntekijää?

Toivon, että kirjoitat avoimesti siitä, mikä itsellesi tuntuu tärkeälle.

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista. Noudatan tutkijana yliopiston eettisiä periaatteita. Huolehdin vastaajien yksityisyydensuojasta kaikissa tutkimuksen vaiheissa. Vastaajien henkilöllisyys suojataan ja aineisto käsitellään anonyymisti.

Otan kirjoituksia vastaan 30.6.2019 saakka. Voit lähettää ne minulle Facebookissa viesti – osion kautta tai sähköpostitse osoitteeseen: miwillma@student.uef.fi.

Kiitos jo etukäteen!

Mervi Willman