Siirry suoraan sisältöön

Piispa Jari Jolkkosen tervehdys saattohoidon juhlaan

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen

Tänään keskiviikkona 1.9. juhlitaan saattohoidon kymmenen vuotista taivalta Kuopiossa. Juhla järjestetään Harjulan sairaalan piha-alueella klo 16-18.

Kuopion hiippakunnan piispa Jari Jolkkonen on halunnut tuoda oman tervehdyksensä juhlaan. Hän kokee saattohoidon työn merkitykselliseksi ja hän on myös osallistunut aktiivisesti saattohoidon kehittämiseen Kuopiossa.

 

Arvoisat juhlavieraat, sisaret ja veljet,

Minulla ilo tervehtiä kaikkia teitä, jotka palvelette saattohoitoon siirtyneitä lähimmäisiämme ja teette työtä heidän ja heidän omaisten hyväksi.

Kuopiossa on toiminut saattohoito-osasto jo kymmenen vuotta. Kymmenen vuotta yhteistyötä, rinnalla kulkemista ja lähimmäisenrakkautta aidoimmillaan! Lehtola-kodin työntekijät ja vapaaehtoiset tekevät tavattoman arvokasta työtä tukiessaan saattohoitoa tarvitsevia.

Saattohoitokodissa otetaan vakavasti ihmisen perustava oikeus saada kuolla ihmisarvon mukaisesti. Työ kunnioittaa potilaan itsemääräämisoikeutta ja ottaa huomioon heidän omaisensa. Suomessa on viimeisen kymmenen vuoden ajan puhuttu saattohoitolain tarpeellisuudesta. Laki määrittelisi saattohoidon vähimmäistason koko Suomeen ja turvaisi saattohoidon koulutuksen asemaa. Arvelen, että tällaiselle laille on yhä tarvetta. ”Kun mitään ei ole tehtävissä, on vielä paljon tehtävissä,” kiteytti saattohoidon pioneereihin kuulunut Dame Saunders.

Onnittelen sydämellisesti teitä kymmenvuotisesta saattohoitotyöstä Kuopiossa. Kiitän teitä kaikkia tärkeästä työstänne. Meille kristityille kuolema ei ole piste, vaan kaksoispiste. Se ei ole luukku alas tyhjyyteen, vaan ovi uuteen. Tämä vakaumus voi parhaimmillaan tuoda valoa ja toivoa sekä kuolevalle että häntä hoitavalle.

Haluan toivottaa teille hyvää juhlapäivää sekä kaikkivaltiaan ja ihmisiä rakastavan armollisen Jumalan siunausta.

Piispa Jari Jolkkonen

Kuva: Tuija Hyttinen