Siirry suoraan sisältöön

Saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishanke

Olemme käynnistäneet yhdessä Pohjois-Savon hyvinvointialueen kanssa (Ikääntyneiden palvelut, Perus – ja Osastopalvelut, Syöpäkeskus/Palliatiivinen poliklinikka) saattohoidon vapaaehtoistoiminnan kehittämishankkeen vuosille 2023–2025. Hankkeen tavoitteena on kehittää ja juurruttaa saattohoidon vapaaehtoistoimintaa koko Pohjois-Savon alueella, kohdentaen toiminta Kuopion, Iisalmen ja Varkauden alueille sekä myöhemmin laajentaen muualle Pohjois-Savoon. Tavoitteena on myös luoda hyvät yhteistyörakenteet toimintayksiköiden kanssa sekä rekrytoida, kouluttaa ja perehdyttää vapaaehtoisia toimintaan.

Saattohoidon vapaaehtoisen tehtävänä on olla rinnalla kulkijana sairastuneelle ja/tai hänen läheiselleen elämän loppuvaiheessa. Vapaaehtoisemme ovat tehtäväänsä koulutettuja ja heitä sitoo vaitiolo. Vapaaehtoinen tarjoaa kiireetöntä läsnäoloa ja tukea keskustellen ja kuunnellen.

Lisätietoa hankkeesta ja tiedustelut
Hankekoordinaattori Anne Rautiainen p. 044 523 6996
anne.rautiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi