Siirry suoraan sisältöön

Sairastatko pitkäaikaissairautta? Osallistu ELSA-tutkimukseen!

Sairaudet kiistatta heikentävät ihmisten elämänlaatua ja toimintakykyä, tämä on todettu monissa tutkimuksissa kuluneiden vuosikymmenten aikana. Pääasiassa tutkimukset ovat keskittyneet tiettyihin potilasryhmiin ja järjestelmälliset vertailut potilasryhmien välillä ovat harvinaisia.

Itä-Suomen yliopiston Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikön Elämänlaatu ja sairaudet (ELSA) -tutkimuksessa suhteutetaan eri sairauksien elämänlaatu- ja toimintakykyvaikutukset.

Tutkimusta ei voi tehdä ilman tutkimusaineistoa, ja siinä tarvitsemme Teidän apuanne. Vastaamalla oheisen nettilinkin takaa löytyvään kyselyyn mahdollistatte tutkimuksen toteutumisen ja omalta osaltanne olette mukana tuottamassa uutta tietoa. Kyselyssä ei kerätä suoria tunnisteita, kuten nimi, henkilötunnus tai nimen sisältävä sähköpostiosoite. Kyselylomakkeen alussa on yksityiskohtainen tiedote tutkittavalle, jonka perusteella voitte itsenäisesti päättää, haluatteko osallistua tutkimukseen.

 

TUTKIMUKSEEN PÄÄSETTE VASTAAMAAN TÄMÄN NETTILINKIN KAUTTA:

https://link.webropolsurveys.com/S/055CB47CF6A22782

 

Huom. Oheisen nettilinkin takaa avautuva kyselylomake liittyy ELSA-tutkimuksen pilotointivaiheeseen, joten Teille on varattu mahdollisuus antaa palautetta lomakkeen toimivuudesta. Itä-Suomen yliopiston tutkimuseettinen toimikunta arvioi tutkimuksen eettisyyden pilotointivaiheen jälkeen.

Jo etukäteen vastauksistanne kiittäen,

Tutkimuspäällikkö Ari Voutilainen, ELSA-tutkimuksen vastaava tutkija

Itä-Suomen yliopisto

Kansanterveystieteen ja kliinisen ravitsemustieteen yksikkö

ari.voutilainen@uef.fi