Siirry suoraan sisältöön

Savon Syöpärahasto juhlii 40. toimintavuottaan

Savon Syöpärahasto toimii Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteydessä ja jakaa apurahoja syövän tutkimukseen Pohjois-Savon alueella ja Itä-Suomen yliopistossa.

Apurahat on tarkoitettu pääsääntöisesti väitöskirjatutkimusta tekeville tai nuorille, jo väitelleille syöpätutkijoille. Tutkijanuran alussa henkilökohtaiset apurahat auttavat eniten.

Rahasto on toimintansa aikana saanut huomattavia rahalahjoituksia ja testamentteja. Valtaosan ovat lahjoittaneet yksityiset henkilöt, jotka haluavat tukea syöpätutkimusta. Monet ovat kartuttaneet varoja myös mm. merkkipäivälahjoituksin ja muistoadressein. Kaikki lahjoitukset ovat olleet tärkeitä ja lujittaneet rahaston työtä. Kertynyt pääoma on vakaa, mikä varmistaa apurahojen jakamisen vuosittain. Tarkoituksena ei ole pääoman kartuttaminen, vaan syöpätutkimuksen edistäminen.

Juhlavuotenaan Savon Syöpärahasto jakaa apurahoja yhdeksälle tutkijalle yhteensä 51.000 €. Lisäksi halutaan muistuttaa syöpätutkimuksen ja sen rahoittamisen tärkeydestä. Yliopistojen ja sairaaloiden julkista tutkimusrahoitusta niukennetaan ja säätiöiden ja rahastojen merkitys on entisestään kasvamassa, toteaa rahaston hoitokunnan puheenjohtaja professori Veli-Matti Kosma. Apurahoja arvioimassa mukana olleen professori Merja Heinäniemen mukaan tutkimustyö on tiimityötä yliopiston tutkijoiden, ja sairaalan kliinikoiden välillä ja pyrimme tukemaan perustutkimusta ja kliinistä tutkimusta tasavertaisesti.

Savon Syöpärahasto 40v-juhla Tervehdyssanat, Syöpäjärjestöt Pääsihteeri Juha Pekka Turunen

Rahaston historiaa

Savon Syöpärahaston tarina alkaa marraskuussa 1981, jolloin Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan Syöpäyhdistykset perustivat Itä-Suomen Syöväntutkimusrahaston. Pian huomattiin, että yhteisrahaston hoitaminen oli vaikeaa ja se purettiin.  Savon Syöpärahasto syntyi huhtikuussa 1982.

Heti alkuvuosina maakunnassa luotiin talkoovoimin vahva perusta uudelle rahastolle. Ensimmäisen vuoden aikana keräysten ja lahjoitusten tuotto oli lähes 100 000 markkaa. Keskeinen tavoite oli myös hankkia rahoitus Kuopion korkeakouluun perustettavalle syöpätautien ja sädehoito-opin lahjoitusprofessuurille. Savon Syöpärahasto lahjoitti professuuriin 866.225 markkaa viideksi vuodeksi alkaen 1983. Itä-Suomen rintasyöpäprojektin käynnistyessä 1990-luvun alussa rahasto lahjoitti asiamiehen ja tutkimushoitajan palkkaukseen yhteensä 120.000 mk.

Rahaston hoitokunta

Savon Syöpärahaston hoidosta vastaa yhdistyksen hallituksen nimittämä hoitokunta. Hoitokunnan puheenjohtajan tehtävää ovat hoitaneet professorit Olli Castrén, Yrjö Collán ja Risto Johansson sekä vuodesta 2012 alkaen Veli-Matti Kosma. Hoitokunnan tehtävänä on päättää apurahojen haettavaksi julistamisesta, tehdä apurahojen myöntämispäätökset sekä huolehtia rahaston varojen ja omaisuuden hoidosta.

Syöpätutkimusta tarvitaan tulevaisuudessakin

Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Vuosittain syöpään sairastuneita on noin 30 000. Lähes kaksi kolmesta sairastuneesta paranee. Suomessa elää yli 260 000 syövän sairastunutta.

Syöpä ei ole yksi sairaus, vaan joukko erilaisia syöpätauteja. Eri syöpien oireet, tyypit, hoidot ja altistavat tekijät poikkeavat toisistaan. Tutkimus on kallista ja vaatii tekijöiltään alati suurempia ponnistuksia pysyäkseen elinvoimaisena. Tarvitsemme kaikkien tukijoidemme apua.

Tutkimustyö turvaa syövän hoidon tulevaisuutta.

Savon Syöpärahasto 40v-juhla, Juhlaesitelmä, Professori Merja Heinäniemi, Syöpätutkimus vastaa haasteisiin

Juhlavuoden apurahansaajat

Apurahoja myönnettiin 9 kpl ja jaettava summa on 51.000 €.

Myönnetyt apurahat ovat seuraavat:

10.000 €, Hamid Behravan, Towards breast cancer prevention: Developing an intelligent model for breast cancer risk prediction

10.000 €, Kirsi Kainulainen, Pro-inflammatoristen makrofagien rooli syövän etenemisessä

5.000 €, Olli Lahtinen, Contrast enhanced ultrasound a novel technique in lymphatic imaging – A Prospective study

5.000 €, Jouni Härkönen, NRF2 geenimutaatiot veren solunulkoisessa DNA:ssa

5.000 €, Heikki Kyykallio, Hyaluronaanipintaisten solunulkoisten vesikkelien CD44-välitteinen kohdentaminen syöpiin

5.000 €, Sonja Koivukoski, Eturauhassyövän in vivo-menetelmäkehitys ja molekulaarinen analyysi

5.000 €, Sanni Moisio, Landscape of non-coding variants in acute lymphoblastic leukemia, and their relevance to therapy response

3.000 €, Aki Nykänen, Erityispiirteet rintasyövässä sekä rintasyövän diagnostiikassa itäsuomalaisessa väestössä

3.000 €, Konstantin Ivanov, Generalized latent representation of different types ofacute lymphoblastic leukemia single cell multiomics data

Apurahansaaja

 

 

 

 

 

 

Lisätietoa antaa:

Heidi Kolehmainen, toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry,
050 561 8511, heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi