Siirry suoraan sisältöön

Sirkku Heikkisen rahastosta jaettavat apurahat keväällä 2021

Sirkku Heikkisen rahasto myöntää apurahoja ammattikorkeakoulututkintoon ja ylempään ammattikorkeakoulututkintoon liittyviin opintoihin sisältyvän opinnäytetyön tekemiseen. Apurahat myönnetään pääsääntöisesti ylemmän tutkinnon opinnäytetöihin.

Ylempiin ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin myönnettiin kaksi henkilökohtaista tutkimusapurahaa

  • Riikka Nuutinen 4.000 € ”Hoitajien ja lääkäreiden asenteet kivunhoidosta erikoissairaanhoidon vuodeosastoilla – kyselytutkimus”
  • Taija Hukkanen 2.000 € ”Kantasolujen tuottamien vesikkelien vaikutus syöpäsolujen hyaluronaanin tuotantoon”

sekä ammattikorkeakoulun opinnäytetyöhön

  • Nea Virtanen ja Roosa Toropainen yhteensä 4.000 € ”The Effect of Exercise on Chemotherapy Related Fatigue”

Kaikki apurahan saaneet opiskelevat Savonia ammattikorkeakoulussa. Apuraha myönnetään henkilökohtaiseksi apurahaksi tulon menetyksiä korvaamaan tutkimusta tehdessä. Pääsääntöisesti apurahaa ei myönnetä tutkimusvälineiden hankintaan. Myöntöpäätöstä tehdessä painotetaan erikoisesti tutkimuksen hyödyllisyyttä, realistisuutta ja tieteellisyyttä.

Seuraavan kerran apurahoja ammattikorkeakoulun opinnäytetöihin voi hakea marraskuussa 2021.

Lisätietoja antaa Heidi Kolehmainen, heidi.kolehmainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi tai puhelin 050 494 9238.

Tietoa tutkimusrapurahoista