Siirry suoraan sisältöön

TIEDOTE: Pohjois-Savon alueen neuvoloiden henkilökunnalle tietoa ja työmenetelmiä nikotiinittomuuden edistämistyöhön

Nuoret äidit tupakoivat vanhempia useammin raskauden aikana Pohjois-Savon alueen neuvolat tähtäävät kohti vauvojen nikotiinittomuutta

Valtakunnallisesti voidaan todeta, että raskaana olevien naisten tupakointi on edelleen yleistä. Vuonna 2018 alkuraskauden aikana tupakoi 11 % kaikista synnyttäjistä. Erityisesti nuoremmissa ikäluokissa raskaana olevien naisten tupakointi on yleistä.

Vuonna 2018 alle 20-vuotiaista synnyttäjistä 39 % tupakoi alkuraskauden aikana. Yhä useampi lopettaa tupakoinnin raskauden jossain vaiheessa. Pohjois-Savon alueella vuonna 2018 alkuraskauden aikana tupakoi 18,7%. Tupakoinnin lopettaneilla synnytyksen jälkeen tupakoinnin aloittaminen uudelleen on varsin yleistä.

Pohjois-Savon alueen neuvoloiden henkilökunnalle tietoa ja työmenetelmiä nikotiinittomuuden edistämistyöhön

 Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Perusterveyden huollon yksikön HYTE-tiimi, Suomen Syöpäyhdistys ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistys aloitti yhteistyön vuonna 2019 kuntien neuvoloiden kanssa. Tavoitteena on vähentää Pohjois-Savon alueen äitien ja heidän kumppaneidensa tupakka- ja nikotiinituotteiden käyttöä ottamalla käyttöön menetelmiä ja keinoja terveydenhoitajien ja kätilöiden sekä neuvoloiden asiakkaiden käyttöön.

Kehittämistyön pohjaksi toteutettiin syksyllä 2019 Pohjois-Savon alueella neuvoloiden ammattihenkilöstölle Raskausajan tupakointi -kysely, jolla kartoitettiin henkilökunnan tarpeita ja ajatuksia nikotiinittomuustyöstä. Kyselyssä vastaajat toivat selkeästi itse esiin, että neuvolan nikotiinittomuustyöhön tarvitaan lisätietoa ja koulutusta

Kyselyn perusteella räätälöitiin Vahvuutta ja varmuutta – webinaarikoulutus koko neuvolan henkilökunnalle 21.1 . Koulutuksesta työntekijät saivat tietoa ja työmenetelmiä neuvolan nikotiinittomuustyön  tueksi. Koulutuksen aikana nousi tarve ja kiinnostusta mm. häkämittareiden käytön sekä nikotiinikorvaushoidon ohjauksen suhteen.

Kehittämistyö jatkuu yhteistyössä kuntien neuvoloiden, Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin Perusterveyden huollon yksikön HYTE-tiimi kanssa.

”Kehittämistyön tavoitteena on saada jokaiseen kuntaan hoitopolku ja toimintamalli, joka ohjaa ja tukee neuvolan ammattilaisten työtä perheiden nikotiinittomuuden tukemisessa. Toimintamallilla tuetaan näin myös neuvoloiden tasapuolista ja – laatuista palvelua alueellisesti.

Tärkein saavutus on terve vauva ja nikotiiniton perhe.”, kertoo Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin perusterveyden huollon yksikön HYTE-tiimin ehkäisevän päihdetyön koordinaattori Helena Törmi.

Äidin tupakka -ja nikotiinituotteiden käytöstä raskausaikana jopa elinikäiset haitat lapselle

Raskaudenaikainen tupakka -ja nikotiinituotteiden käyttö on vaarallista sikiölle, koska niiden tiedetään lisäävän merkittävästi sikiön kasvu- ja kehityshäiriöitä, sekä ennenaikaisen synnytyksen ja istukkaongelmien vaaraa. Äidin raskaudenaikainen tupakointi jopa viisinkertaistaa lapsen kätkytkuoleman vaaran. Nikotiinin haitalliset vaikutuksen jatkuvat vastasyntyneen vieroitusoireista jopa aikuisuuteen asti. Nikotiini altistaa lapsen oppimis-, uni- ja keskittymishäiriöille sekä ylivilkkaudelle kouluiässä. Tutkimuksissa on myös selvinnyt, että tupakoivien vanhempien lapsilla on suurempi riski sairastua astmaan tai allergiaan.

Nuuskan haitat ovat verrattavissa tupakanpolttoon. Vaikka nuuskatessa ei tapahdu altistumista haitallisille palamistuotteille, nuuska aiheuttaa jopa pidempikestoisen nikotiinihuipun elimistössä kuin tupakointi. Sähkötupakan käyttöä ei myöskään suositella raskauden aikana.

”Tupakka- ja nikotiinialtistuksen vaikutukset voivat ulottua aikuisuuteen ja vaikuttaa jopa seuraavaan sukupolveen. Tuhannet sikiöt altistuvat vuosittain näiden aineiden käytölle. On tärkeä huolehtia siitä, että odottavat äidit ja isät / kumppanit saavat parhaan mahdollisen tuen tupakoinnin ja nikotiinituotteiden käytön lopettamiseen. Nikotiiniton raskaus on aina mahdollista.”, kehittämispäällikkö Virve Laivisto Suomen Syöpäyhdistyksestä sanoo.

”Me paikallisena syöpäyhdistyksenä olemme mielellämme tukemassa Pohjois-Savon alueen neuvoloiden työtä nikotiinittomuuden eteen. Yksi tärkeä tehtävämme on tukea ihmisiä toimimaan terveytensä kannalta suotuisasti, jotta yhä harvempi sairastuisi syöpään tulevaisuudessa.”, kertoo Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija Heidi Kolehmainen.

”Tavoitteena on nyt tämän vuoden aikana luoda Pohjois-Savon alueelle sellainen toimintakäytäntö, että neuvoloiden työntekijöiden on selkeää ja helppoa tukea perheitä tässä asiassa.”, Heidi Kolehmainen jatkaa.

Lähteet:

Perinataalitilasto – Synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet 2018, Tilastoraportti 49/2019, THL, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/138998/Tr49_19.pdf?sequence=5

Lisätietoja:

Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri, Perusterveydenhuollon yksikkö, HYTE-tiimi Pohjois–Savon ehkäisevän mielenterveys- ja päihdetyön koordinaattori Helena Törmi, helena.tormi(at)kuh.fi, 044 717 6878

Suomen Syöpäyhdistys ry terveyden edistämisen kehittämispäällikkö Virve Laivisto, virve. laivisto(at)cancer.fi

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys, hyvinvoinnin edistämisen asiantuntija Heidi Kolehmainen, heidi.kolehmainen(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi, 050 494 9238