Siirry suoraan sisältöön

Lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää

Kun lapsiperheen vanhempi sairastuu syöpään, voi koko perheen arki muuttua. Äidin tai isän syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. Monet vanhemmat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken. Pirkanmaan Syöpäyhdistys ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistys kehittävät 2019-2020 yhdessä palveluita lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää.

Arjen tukea lapsiperheille (2019-2020) -kehittämishanke

Pohjois-Savon ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksissä on käynnissä lapsiperheiden palveluiden kehittämishanke (2019-2020), jonka aikana selvitetään tuen tarpeita lapsiperheissä, joissa vanhempi sairastaa syöpää, ja muotoillaan tukea antavia palveluita.

Palvelujen tavoitteena on hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta. Palveluilla tuetaan perheiden selviytymistä arjesta sekä ylläpidetään ja edistetään koko perheen hyvinvointia. Vanhemman syöpään sairastumisella on vaikutuksia koko perheeseen, joten kaikki perheen jäsenet otetaan huomioon.

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta 

Palvelujen tavoitteena on, että perheet selviytyvät paremmin arjestaan sekä pystyvät ylläpitämään ja edistämään koko perheen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia. Vanhemman syöpään sairastumisella on vaikutuksia koko perheeseen, joten kaikki perheen jäsenet otetaan huomioon. 

TÄLLÄ SIVULLA:

  • Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen tarjomat palvelut perheille, jossa vanhempi sairastaa syöpää
  • Julkiset ja yhdistysten tarjoamat palvelut
  • Oppaat

Lapset puheeksi –keskusteluajat Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksessä 

Lapset puheeksi -menetelmä perustuu tutkittuun tietoon ja sen avulla voidaan tukea lapsen kehitystä ja hyvinvointia, kun vanhempi sairastaa syöpää. Lapset puheeksi -keskustelussa vanhempi saa miettiä työntekijän kanssa yhdessä omaa vanhemmuuttaan ja kuinka arki saadaan järjestettyä mahdollisimman hyvin lasta tukevaksi. 

Keskusteluun osallistuvat työntekijä ja perheen vanhempi. Aikaa varataan noin 1-2 tuntia, jonka aikana käsitellään yhden lapsen tilanne. Mikäli perheessä on useampia lapsia ja vanhempi niin haluaa, voidaan jokaisen lapsen asioita varten varata oma LP-keskusteluaika. 

Menetelmä ei ole hoitoa, vaan tarvittaessa työntekijä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. 

Voit tutustua ennen keskustelua lapsesi ikää vastaavaan ikäkausilomakkeeseen: 

0 vauvan odotus

0-1 vauvaikä

1-2 vuotiaat taaperoikä

3-6 vuotiaat leikki-ikä

7-12 vuotiaat koulu-ikä

13-17 vuotiaat murros- ja nuoruusikä

Lapset puheeksi on Mieli ry:n kehittämä menetelmä ja osa Toimiva lapsi ja perhetyötä.

Siivouspalvelu ja lastenhoitoapu

Tarjoamme siivousapua projektissa mukana oleville perheille vuonna 2020. Siivousapuun on oikeutettu pohjoissavolainen perhe, jossa vanhempi sairastaa syöpää. Apua kannattaa hyödyntää esimerkiksi syöpähoitojen aikaan. Siivousapua haetaan perhetyön koordinaattorilta Sari Nousiaiselta ja sitä on mahdollista saada 4 kertaa vuodessa. Hakemuslomakkeen saat Sarilta. Siivouspalvelun tuottaa Sorente. Siivousapu on projektin pilottikokeilu vuonna 2020.

Lastenhoitoapua akuuttitilanteisiin voi saada Kuopion Kaupungilta tai Mannerheimin Lastensuojeluliiton kautta. Tarvittaessa voimme avustaa avun hakemisessa.

Yhdessä eteenpäin -Facebook-ryhmä

Yhdessä eteenpäin -Facebook-ryhmä on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille, kun vanhempi sairastaa syöpää ja perheessä on ainakin yksi 0-17 -vuotias lapsi. Ryhmässä on mahdollista käydä vertaistuellisia keskusteluita ja tavoitteena on vanhempien voimavarojen tukeminen ja piristäminen silloin kuin syöpä on osa perheen arkea. Ryhmään voi liittyä sekä syöpään sairastunut tai hänen puolisonsa tai jompikumpi.

Voit liittyä  Yhdessä eteenpäin -Facebook-ryhmään linkistä: https://www.facebook.com/groups/yhdessaeteenpain/

Facebook-ryhmän ylläpito ja liittyminen

Pirkanmaan ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteistä FB-ryhmää ylläpitävät yhdistysten työntekijät. Yhdessä eteenpäin -ryhmä on yksityinen ja vain ryhmän jäsenet voivat nähdä, keitä ryhmässä on ja mitä jäsenet julkaisevat. Ryhmään liittyessä tulee vastata muutamaan kysymykseen  ja hyväksyä ryhmän säännöt.

 

Oppaat:

Esite on syntynyt lapsiperheiden vanhempien toiveesta saada helposti luettavassa muodossa tietoa perusperiaatteista, miten käsitellä perheen lasten kanssa vanhemman syöpää ja miten tukea lapsen hyvinvointia.

Kaikenkattavasti ei pienessä esitteessä pysty asioita käsittelemään, vaan esite on tarkoituksella pieni ja kompakti: väsyneenä, voimattomana tai mieli maassa ei välttämättä jaksa syventyä laajoihin oppaisiin, mutta pienen esitteen tärkeimmät pointit jaksaa vilkuilla. Jos tiedon ja tuen tarve on suurempi, esite ohjaa myös lisätiedon lähteille ja hakemaan keskustelutukea Syöpäyhdistysten ammattilaisilta.

Lapsi ja vanhemman syöpä -opas (pdf)

Nuoren perheen selviytymisopas (pdf)

Läheisen opas (pdf)

 

Varkauden paikallisosasto tarjoaa:

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen Varkauden paikallisosasto tarjoaa Varkaudessa asuville lapsiperheille, joissa vanhempi sairastaa syöpää, liput Muumijääluolaan Leppävirralla.

 

Arjen apua ja tukea Kuopiossa 

Usein lapsiperhe, jonka arjessa vanhemman syöpä on mukana, tarvitsisi monenlaista tukea ja virkistystä. Haastavan arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Siksi selvitimme Kuopion palvelutarjontaa vanhempien puolesta ja kokosimme tähän tietoa lapsiperheille suunnatuista julkisista ja järjestöjen palveluista. Suorien linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot. 

Kasvatus- ja perheneuvonta 

0-12-vuotiaiden lasten perheille, kun on huolta mm. lapsen tunne-elämään, käyttäytymiseen, kehitykseen tai omaan vanhemmuuteen liittyvissä pulmissa. https://www.kuopio.fi/kasvatus-ja-perheneuvola
 

Lapsiperheiden sosiaalityöhön voit ottaa yhteyttä, kun tarvitset apua ja neuvontaa esimerkiksi jokapäiväisestä elämästä selviytymiseen, asumiseen ja talouteen liittyvissä asioissa tai lapsen kehityksen ja hyvinvoinnin tukemisessa https://www.kuopio.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu-ja-sosiaalinen-tuki 

MLL Kaveritoiminta 

Vapaaehtoiset koulutetut aikuiset toimivat 4-17-vuotiaiden lasten ja nuorten tukena arjessa kaveritaitoja harjoitellen, yksinäisyyttä ehkäisten ja mieluista vapaa-ajan puuhaa keksien. Osa ennaltaehkäisevää lastensuojelua, eli lapsella/ nuorella ei saa olla lastensuojeluasiakkuutta. Maksuton toimintamuoto.
https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vapaaehtoisille/toimintamuodot/tukihenkilot/kaveritoiminta/ 

Kerhotoiminta 

Kaupungista löytyy perhekerhoja, vauvakerhoja, päiväkerhoja, äiti-lapsikerhoja, liikuntakerhoja, isä-lapsikerhoja, päiväkerhoja, tyttökerhoja – jokaiselle omansa. 

Lue lisää Kuopion kaupungin tarjoamasta kerhotoiminnasta Peda.netistä. https://peda.net/kuopio/varhaiskasvatus/leikkitoiminta/kerhotoiminta 

MLL Kuopion paikallisyhdistys https://kuopio.mll.fi/ 

Tutustu Kuopion ev.lut. seurakuntien tarjoamaan kerhotoimintaan. https://www.kuopionseurakunnat.fi/tuomiokirkkoseurakunta/lapset-ja-perheet 

Koulukuraattori- ja psykologipalvelut 

Osana oppilashuolto kuraattori- ja psykologipalvelut huolehtivat esikoululaisten ja koululaisten oppimisesta ja hyvinvoinnista. 

https://www.kuopio.fi/psykologit-ja-kuraattorit 

Lapsiperheiden kotipalvelu 

Tilapäistä perheen arjessa selviytymisen tukemista kotona tehtävällä työllä. Palvelua annetaan, kun perheessä on akuutti konkreettisen tuen tarve. Lapsiperheiden kotipalvelu on tilapäistä ja lyhytaikaista perheiden arjessa selviytymisen tukemista. Palvelu voi olla lastenhoitoapua ja sen ohessa arkiaskareista huolehtimista, sekä vanhempien ohjausta ja neuvontaa. 

https://www.kuopio.fi/lapsiperheiden-kotipalvelu-ja-sosiaalinen-tuki 

Lomakotitoiminta – Pelastakaa lapset ry
Lomakotitoiminta tarjoaa lapsille omaa lomaa ja virkistystä loma-aikoina, jos perheellä ei ole mahdollisuutta yhteiseen lomaan.
https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lomakodit/ 

Mieskaveri – Kuopion ensikotiyhdistys  

Vapaaehtoistoimintaa, jossa aikuiset miehet ovat kavereina yksin lastaan kasvattavien äitien lapsille. 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/vanhemmuus/#Mies_kaverit 

Perhekahvilat 

Vanhemmat, mummit ja kummit voivat yhdessä lasten kanssa osallistua erilaisiin vertaistukeen perustuviin kahviloihin, jotka kokoontuvat ympäri kaupunkia eri aikaan viikossa. 

MLL Kuopion paikallisyhdistys– https://kuopio.mll.fi/toiminta/ 

Kuopion ensikotiyhdistys– https://ensijaturvakotienliitto.fi/kuopionensikoti/apuasinulle/vanhemmuus/#perhe_kahvila 

Perhekummitoiminta – MLL Järvi-Suomen piiri 

Perheet, jotka kaipaavat arkeensa tukea ja aikuista ihmistä ilman ammattityöntarvetta, hyötyvät maksuttomasta perhekummitoiminnasta. https://jarvi-suomenpiiri.mll.fi/vanhemmille/tukea-lapselle-nuorelle-ja-perheell/ 

Tilapäishoito 

Kaupunki tarjoaa tilapäishoitoa kotona hoidossa oleville 2-5-vuotiaille lapsille. Lue lisää kaupungin varhaiskasvatuksen palveluista. https://www.kuopio.fi/kunnallinen-paivahoito 

 

Tukea harrastustoimintaan 

Pelastakaa Lapset ry
Eväitä Elämälle-ohjelmalta voi hakea taloudellisesta tukea lapsen harrastusvälineisiin, tunti- tai kausimaksuihin. http://kuopio.pelastakaalapset.fi/evaita-elamalle/ 

Hope 

Hope jakaa vähävaraisille ja kriisin kokeneille perheille konkreettisia vaate- ja tavaralahjoituksia, sekä lapsille ja nuorille harrastustukea ja vapaa-ajan elämyksiä. https://hopeyhdistys.fi/ 

Sos– Lapsikylä  

Mahdollista hakea tukea 7-17 -vuotiaan lapsen harrastukseen, mikäli harrastuksen aloittaminen tai sen jatkaminen on uhattuna perheen haastavan taloudellisen tilanteen vuoksi. 

https://www.unelmista.fi/ 

Tukihenkilö- ja tukiperhetoiminta 

Vapaaehtoisia tukihenkilöitä lapselle ja nuorelle tai tukiperheitä lapsille ja heidän perheilleen.  

Kuopiolaisissa perheissä on paljon lapsia ja nuoria, jotka tarvitsevat tuekseen vierellä kulkevan turvallisen ja luotettavan aikuisen kodin ulkopuolelta. Lapsella tai nuorella voi tällöin olla elämässään esimerkiksi sellaisia haasteita, joita on vaikea ratkoa oman vanhemman kanssa. https://www.kuopio.fi/tukihenkilotoiminta 

Tukiperhetoiminta on tavoitteellista toimintaa lapsen ja hänen perheensä tukemiseksi silloin, kun vanhempien voimavarat ovat vähissä ja kun perheeltä puuttuvat sukulaisten ja ystävien muodostamat luonnolliset, auttavat tukiverkot. https://www.kuopio.fi/tukiperhetoiminta 

Yhteystiedot

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
perhetyön koordinaattori Sari Nousiainen
sari.nousiainen@pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p. 044 7497 533

Pirkanmaan Syöpäyhdistys
Pirkanmaan toiminta lapsiperheille >>
järjestökoordinaattori, kriisityöntekijä Kaisa Ronkainen
kaisa.ronkainen@pirsy.fi, p. 040 5365 872

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
Kokemus on voima kohti unelmia
Pirkanmaan Syöpäyhdistys

@pohjois_savon_syopayhdistys
@pirsyry