Siirry suoraan sisältöön

Hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta

Kun lapsiperheen vanhempi tai lapsi sairastuu syöpään, voi koko perheen arki muuttua. Äidin, isän tai lapsen syöpään sairastuminen herättää huolta ja monenlaisia mietteitä myös lapsissa. Monet vanhemmat kaipaavat tukea syöpään sairastumisen käsittelyyn itselleen ja perheen kesken.

Syöpäyhdistyksen tarjoamien palvelujen tavoitteena on hyvinvoiva perhe syövästä huolimatta. Palveluilla tuetaan perheiden selviytymistä arjesta sekä ylläpidetään ja edistetään koko perheen hyvinvointia. Palvelujen tavoitteena on, että perheet selviytyvät paremmin arjestaan sekä pystyvät ylläpitämään ja edistämään koko perheen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Pohjois-Savon ja Pirkanmaan Syöpäyhdistyksissä on ollut käynnissä (2019–2020) lapsiperhepalveluiden kehittämishanke, jonka aikana selvitettiin tuen tarpeita lapsiperheissä, joissa vanhempi sairastaa syöpää. Työmme lapsiperheiden parissa jatkuu kehittämishankkeen tulosten pohjalta.

Vuonna 2021 järjestämme perheille, jossa vanhempi tai lapsi sairastaa syöpää arkeen tukea, virkistystä sekä tapahtumia.

 

TÄLLÄ SIVULLA:

  • Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen ja sen paikallisosastojen tarjoamat palvelut perheille
  • Oppaat
  • Julkiset ja yhdistysten tarjoamat palvelut

Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen tarjomat palvelut perheille:

UUTTA: Vertaistukiryhmä syöpään sairastuneille vanhemmille

Ryhmä kokoontuu Kuopion toimistolla joka kuukauden viimeisenä keskiviikkona klo klo 13-15. Tapaamispäivät ovat 31.3., 28.4., 26.5. ja 30.6. Mahdollisuus myös etäosallistumiseen. Ryhmässä pääset jakamaan kokemuksia ja vaihtamaan ajatuksia muiden samassa tilanteessa olevien kanssa. Ilmoittautumiset 29.3. mennessä: Lapsiperhepalveluiden koordinaattori Minna Enqvist minna.enqvist(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi tai 044-7497533


Siivouspalvelu

Tarjosimme siivousapua projektissa mukana oleville perheille vuonna 2020 osana projektin pilottikokeilua. Siivousapuun oli oikeutettu pohjoissavolainen perhe, jossa vanhempi sairastaa syöpää. Siivouspalvelua tarjotaan jatkossakin perheille ja apua kannattaa hyödyntää esimerkiksi syöpähoitojen aikaan. Siivousapua haetaan perhetyön koordinaattorilta Minna Enqvistiltä ja sitä on mahdollista saada 4 kertaa vuodessa.


Lyhytterapia

Syöpäjärjestöt tarjoavat etämuotoista lyhytterapiaa syöpää sairastaville sekä heidän läheisilleen. Palvelu on tarkoitettu asiakkaille, jotka kokevat mielialansa laskeneen tai olonsa ahdistuneeksi tai elämäntilanteensa kuormittavaksi.

Terapiaan voit osallistua yksin tai läheistesi kanssa. Terapeutit keskustelevat kanssasi etäyhteydellä Microsoft Teamsilla tai puhelimitse. Vastaanottojen määrä voi vaihdella yksilöllisen tarpeesi mukaan 1–5 tapaamiskerran välillä. Palvelu on sinulle maksutonta.

Palvelu perustuu voimavara- ja ratkaisukeskeiseen lyhytterapiaan. Se tarkoittaa terapeuttista keskustelua, joka rakentuu sinun henkilökohtaisille tavoitteillesi. Terapiassa painotetaan voimavarojesi löytämistä sekä nykyhetkeen ja tulevaisuuteen suuntaamista ongelmien sijaan. Terapian avulla sinulla on mahdollisuus löytää uutta ratkaisukeskeistä näkökulmaa tilanteeseesi. Seurannassa keskitytään onnistumisiin sekä myönteisiin muutoksiin. Tavoitteiden saavuttamisessa oma osallisuus ja toimijuus on keskeisintä, jota terapialla halutaan tukea.

Jos kiinnostuit terapiasta, ota yhteyttä joko valtakunnalliseen neuvontaan puh. 0800 19414

TAI

Voit ottaa yhteyttä myös Minna Enqvistiin (minna.enqvist(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi)

tai neuvontahoitajaamme Virpi Nissiseen (virpi.nissinen(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi)

Lisää tietoa lyhytterapiasta osoitteessa: https://www.kaikkisyovasta.fi/hoito-ja-kuntoutus/kuntoutus/lyhytterapia/


Yhdessä eteenpäin -Facebook-ryhmä

Yhdessä eteenpäin -Facebook-ryhmä on tarkoitettu lapsiperheiden vanhemmille, kun vanhempi sairastaa syöpää ja perheessä on ainakin yksi 0-17 -vuotias lapsi. Ryhmässä on mahdollista käydä vertaistuellisia keskusteluita ja tavoitteena on vanhempien voimavarojen tukeminen ja piristäminen silloin kuin syöpä on osa perheen arkea. Ryhmään voi liittyä sekä syöpään sairastunut tai hänen puolisonsa tai jompikumpi.

Voit liittyä  Yhdessä eteenpäin -Facebook-ryhmään linkistä: https://www.facebook.com/groups/yhdessaeteenpain/

Facebook-ryhmän ylläpito ja liittyminen

Pirkanmaan ja Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksen yhteistä FB-ryhmää ylläpitävät yhdistysten työntekijät. Yhdessä eteenpäin -ryhmä on yksityinen ja vain ryhmän jäsenet voivat nähdä, keitä ryhmässä on ja mitä jäsenet julkaisevat. Ryhmään liittyessä tulee vastata muutamaan kysymykseen  ja hyväksyä ryhmän säännöt.


Avustukset

Perheet, joissa lapsi sairastaa syöpää:

Juho-Pekka Salorannan muistorahasto avustaa syöpään sairastuneita lapsia ja heidän perheitään. Tarkoituksena on tukea perheiden taloutta sekä kuntoutus- ja virkistystoimintaa.

LUE lisää osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/avustukset-lapsisyopapotilaille/

Perheet, joissa vanhempi sairastaa syöpää:

K.O. Kauppisen rahastosta voi hakea harkinnanvaraista taloudellista tukea syöpää sairastava pienituloinen aikuinen kerran kalenterivuodessa. Vuonna 2020 perusavustus on 300 € ja lapsikorotus 200 €/lapsi, kuitenkin lapsikorotus voi enimmillään olla 600 € eli yhteensä maksimimäärä on 900 €. Seuraava hakuaika päättyy 22.2.2021.

LUE lisää osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/yhdistys/avustukset-syopapotilaille/


Lapset puheeksi –keskusteluajat Pohjois-Savon Syöpäyhdistyksessä 

Lapset puheeksi -menetelmä perustuu tutkittuun tietoon ja sen avulla voidaan tukea lapsen kehitystä ja hyvinvointia, kun vanhempi sairastaa syöpää. Lapset puheeksi -keskustelussa vanhempi saa miettiä työntekijän kanssa yhdessä omaa vanhemmuuttaan ja kuinka arki saadaan järjestettyä mahdollisimman hyvin lasta tukevaksi. 

Keskusteluun osallistuvat työntekijä ja perheen vanhempi. Aikaa varataan noin 1-2 tuntia, jonka aikana käsitellään yhden lapsen tilanne. Mikäli perheessä on useampia lapsia ja vanhempi niin haluaa, voidaan jokaisen lapsen asioita varten varata oma LP-keskusteluaika.  Menetelmä ei ole hoitoa, vaan tarvittaessa työntekijä ohjaa tarvittavien palveluiden piiriin. 

Voit tutustua ennen keskustelua lapsesi ikää vastaavaan ikäkausilomakkeeseen: 

0 vauvan odotus

0-1 vauvaikä

1-2 vuotiaat taaperoikä

3-6 vuotiaat leikki-ikä

7-12 vuotiaat koulu-ikä

13-17 vuotiaat murros- ja nuoruusikä

Lapset puheeksi on Mieli ry:n kehittämä menetelmä ja osa Toimiva lapsi ja perhetyötä.


Oppaat:

UUSI:

Esite on syntynyt lapsiperheiden vanhempien toiveesta saada helposti luettavassa muodossa tietoa perusperiaatteista, miten käsitellä perheen lasten kanssa vanhemman syöpää ja miten tukea lapsen hyvinvointia.

Kaikenkattavasti ei pienessä esitteessä pysty asioita käsittelemään, vaan esite on tarkoituksella pieni ja kompakti: väsyneenä, voimattomana tai mieli maassa ei välttämättä jaksa syventyä laajoihin oppaisiin, mutta pienen esitteen tärkeimmät pointit jaksaa vilkuilla. Jos tiedon ja tuen tarve on suurempi, esite ohjaa myös lisätiedon lähteille ja hakemaan keskustelutukea Syöpäyhdistysten ammattilaisilta.


Julkiset ja yhdistysten tarjoamat palvelut:

Usein lapsiperhe, jonka arjessa vanhemman syöpä on mukana, tarvitsisi monenlaista tukea ja virkistystä. Haastavan arjen pyörittäminen vaatii monelta vanhemmalta jaksamista jo niin paljon, ettei palveluverkoston selvittämiseen enää liikene voimia. Siksi selvitimme Kuopion palvelutarjontaa vanhempien puolesta ja kokosimme tähän tietoa lapsiperheille suunnatuista julkisista ja järjestöjen palveluista. Suorien linkkien kautta löydät tarkempia tietoja ja tarvittavat yhteystiedot. 

LUE lisää palveluista, tästä linkistä (verkkosivu)

Yhteystiedot

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
perhetyön koordinaattori Minna Enqvist
minna.enqvist(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi, p. 044 7497 533

 

Seuraa meitä sosiaalisessa mediassa:

Pohjois-Savon Syöpäyhdistys
Kokemus on voima kohti unelmia

@pohjois_savon_syopayhdistys
@kokemusonvoimakohtiunelmia