Siirry suoraan sisältöön

Syöpäpotilaiden ja heidän läheistensä tuki ja neuvonta

Tuki- ja neuvontatoiminta

Tuki- ja neuvontapalveluista vastasi sairaanhoitaja Virpi Nissinen.

Syöpään sairastuneille ja heidän läheisilleen oli tarjolla

 • kahdenkeskisiä keskusteluja sairaanhoitajan kanssa
 • vertaistukiryhmiä ja henkilökohtaisia vertaistukihenkilöitä sekä
 • sopeutumisvalmennuskursseja

Kaikki palvelut olivat asiakkaille maksuttomia.

Henkilökohtaisten tuki- ja neuvontapalvelujen tilastoja (suluissa edellisen vuoden luvut)

 • Potilaita tavattiin kasvokkain 670 (750) henkeä ja heidän läheisiään 84 (94) henkeä
 • Lisäksi heitä tavattiin erilaisissa infotilaisuuksissa ja tapahtumissa
 • Tuki- ja neuvontapalvelua annettiin puhelimitse tai sähköpostilla 431 (315) potilaalle ja 45 (50) läheiselle

Rintasyöpäpotilaiden tukeen ja neuvontaan kuuluu myös rintaproteesien välittäminen

 • Rintaproteeseja sovitettiin 209 (197) naiselle ja proteeseja välitettiin 243 (221) kpl
 • Erityisesti ensimmäisen rintaproteesin sovituskerralla potilaan tukeminen ja neuvonta on tärkeä osa käyntiä, jotta potilas saa apua uuden tilanteen hyväksymiseen.

 

Ammatillisesti ohjatut vertaistukiryhmät

Vertaistukiryhmä tarjosi mahdollisuuden sairastumisen prosessin käsittelemiseen ja omien voimavarojen etsimiseen. Vertaistukiryhmään voi tulla henkilö, joka kokee haluavansa saada vertaistukea muilta saman kokeneilta ja haluaa jakaa kokemuksia muiden kanssa.

Iisalmessa

 • Sisar -ryhmä ohjaajina Jenni Peurajärvi ja Heidi Ruotsalaisen kokoontui 6 kertaa

Kuopiossa

 • Hetki itselle -ryhmä ohjaajana Virpi Nissinen kokoontui 4 kertaa
 • Miesten ryhmä (ohjaajana eri henkilöitä) kokoontui 8 kertaa
 • Iloa ryhmä laajalle levinnyttä syöpää sairastaville ohjaajina Tuula Ärväs ja Virpi Nissinen kokoontui 9 kertaa
 • Suu- ja kurkkusyöpä -ryhmä kokoontui 8 kertaa
 • Uutena ryhmänä Suolistosyöpä -ryhmä ohjaajana Virpi Nissinen ja Suomen Suolistosyöpäyhdistys Coloreksen Jenni Tamminen kokoontui 5 kertaa

Nilsiä

 • Miesten ryhmä ohjaajana Juha Härkönen kokoontui 10 kertaa

Siilinjärvi

 • Naisten ryhmä ohjaajina Raija Hassinen ja Eine Rautiainen kokoontui 8 kertaa

Varkaus

 • Naisten ryhmä ohjaajana Eija Salmela kokoontui 10 kertaa
 • Miesten ryhmä ohjaajana Jarmo Hakonen kokoontui 12 kertaa

 

Vertaistukihenkilöt

Vertaistukihenkilöt ovat itse toipuneet syöpäsairaudesta ja näin välittävät toivoa, että syövästä on mahdollista selviytyä. Vertaistukihenkilöinä toimi 22 henkilöä ja heillä oli n. 300 tapaamista kasvotusten ja puhelimessa syöpään sairastuneiden kanssa.

Helmikuussa ja syyskuussa oli koulutus uusille vertaistukihenkilöille, joita valmistui yhteensä 12. Vertaistukihenkilöille on järjestetty täydennyskoulutusta ja työnohjausta neljä kertaa.

Vertaistukihenkilöksi voi hakea syövän sairastanut/sairastava tai läheinen, joka on kulkenut rinnalla. Sairastumisesta olisi hyvä olla kulunut noin 1-4 vuotta ja oma henkinen jaksaminen pitää olla tasapainossa sairauteen/sairastamiseen nähden.

 

Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssin tavoitteena on työelämään paluun ja omatoimisen selviytymisen tukeminen. Kursseille oli mahdollista hakeutua noin vuoden kuluttua sairastumisesta, kun syöpähoidot olivat ohi. Internaattikurssit on järjestetty Kunnonpaikassa Siilinjärvellä.

Järjestetyt kurssit olivat seuraavat:

 • Avaimia työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen -verkkokurssi 1.2. – 11.3.
 • Kuvallisen työskentelyn kurssi 20.3. – 22.5., seurantapäivä 14.5.
 • Liikunnan ilo -kurssi 4.4. – 23.5.
 • Gynekologisten syöpäpotilaiden yksilökurssi 17. – 21.9.
 • Suolistosyövän sairastaneiden yksilökurssi 19. – 23.11.

 

Yhteistyö

Yhteistyö jatkui kiinteänä Kuopion yliopistollisen sairaalan syöpäosaston, sädesairaalan, kirurgian poliklinikan, naistentautien osaston ja poliklinikan, hematologian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, keuhkosairauksien, suu- ja leukakirurgian sekä lasten veri- ja syöpätautien yksiköiden kanssa. Osallistuimme kerran keväällä ja kerran syksyllä Sädesairaalan henkilöstön perjantaiaamun palaveriin ja suunnittelimme potilaan ja läheisten tukemista yhdessä.

Potilaiden ja läheisten tukimuotojen kehittämisen vuoksi yhteistyö Kysin kuntoutusohjaajan ja Kysin palliatiivisen hoidon poliklinikan sairaanhoitajan kanssa oli hyvin tärkeää, samoin ensitiedon päiviin osallistuminen. Sosiaalityöntekijät olivat tärkeä linkki palvelujen, taloudellisten etuuksien ja yhdistystietouden välittämisessä.

Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteyteen perustettiin vuonna 2018 Fican East eli Itäinen syöpäkeskus, joka on osa kansallista syöpäkeskusta Ficania. Syöpäkeskuksen tavoitteena on tasalaatuinen ja yksilöllinen syövänhoito kaikille potilaille hoitavasta tahosta riippumatta. Syöpäjärjestöillä kokonaisuutena on tavoitteena tiivis yhteistyö syöpäkeskusten kanssa eri puolilla maata.

Itäisen syöpäkeskuksen alueella tapasimme Fican East – työntekijöiden kanssa kaksi kertaa. Mukana oli toiminnanjohtajat kaikista Itäisen syöpäkeskuksen eli Kysin erva-alueen syöpäyhdistyksistä. Lisäksi vuoden lopussa käynnistyi yhteistyössä Itäisen syöpäkeskuksen alueen potilasraati, johon kukin syöpäyhdistys etsi alueeltaan aktiivisia jäseniä. Potilasraadin tarkoitus on saada potilaan näkökulma syövän hoidon suunnitteluun ja toteuttamiseen.