Siirry suoraan sisältöön

TIEDOTE: Tasa-arvoa syöpäpotilaiden lymfaterapiaan!

Syöpähoitojen aiheuttaman lymfaturvotuksen hoidon ja hoitoon pääsyn on oltava tasa-arvoista asuinpaikasta ja syöpätyypistä riippumatta.

Syövän leikkaus-, säde- ja sytostaattihoidot vahingoittavat imusuonistoa ja seurauksena on usein lymfaödeema eli lymfaturvotus, joka on krooninen ja etenevä sairaus. Turvotus haittaa elämänlaatua ja toimintakykyä ja hoitamattomana lymfaödeema voi aiheuttaa terveysongelmia, kuten paineen tunnetta ja kipua, haavojen ja vaurioiden paraneminen hidastuu ja iho altistuu bakteeri- ja virustulehduksille. Kenenkään ei pitäisi joutua perustelemaan lääkärille, miksi lymfaödeeman huolellinen hoito on tärkeää.

Potilailta saadun palautteen mukaan alueelliset ja syöpäsairauskohtaiset erot lymfaterapian ja tukituotteiden korvauskäytäntöjen osalta ovat suuria. Osa potilaista ei saa hoitoa, josta he hyötyisivät. Lymfaterapian tarpeen arvioinnissa on nojauduttava yksilölliseen tarveharkintaan ja potilaskeskeisiä mittareita käyttävään tutkimukseen. Lymfaturvotuksen vaikutus elämänlaatuun on monialaista ja sen aiheuttamia haittoja ei riittävästi tunnisteta terveydenhuollossa.

Syöpään sairastuminen pienentää entisestään erityisesti pienituloisten ansiotuloja, joka asettaa heidät erityisen haavoittuvaan asemaan, kun kuntien myöntämät maksusitoumukset tai palvelusetelit lymfaterapiaan kielletään. Pelkän Kelan korvauksen turvin monen on mahdoton toteuttaa tarvittavaa 20-30 kerran lymfahoitoa. Hoitamaton turvotus heikentää toimintakykyä ja vaikuttaa edelleen ansiotasoon heikentävästi. (THL:n tutkimus)

Maailman lymfaödeemapäivää vietetään 6.3. Päivän tavoitteena on lisätä tietoisuutta lymfaturvotuksesta ja sen haitoista sekä kannustaa tutkijoita kehittämään uusia hoitoja ja etsimään parannuskeinoja lymfaödeemaan. WHO:n mukaan yli 150 miljoonaa ihmistä kärsii sekundaarisesta lymfaödeemasta maailmanlaajuisesti.

 

Lisää kampanjasta osoitteessa: https://www.pohjois-savonsyopayhdistys.fi/tasa-arvoa-lymfaterapiaan/

Tiedustelut

Anu Niemi

Toiminnanjohtaja, Rintasyöpäyhdistys ry
anu.niemi(at)europadonna.fi
p. 040 5195210

 

Pirjo Airaksinen

Toiminnanjohtaja, Pohjois-Savon Syöpäyhdistys ry
pirjo.airaksinen(at)pohjois-savonsyopayhdistys.fi
p. 050 561 8511